Call AI for Health

Met deze Call for Projects worden samenwerkingsinitiatieven van de vier alliantie-instellingen op het gebied van AI for Health gefaciliteerd en financieel ondersteund. Deze call is bedoeld voor activiteiten ter voorbereiding van een grotere subsidieaanvraag. Ook is het mogelijk de subsidie te benutten voor het schrijven van een ondernemingsplan, het doen van vooronderzoek voor een succesvolle indiening van toekomstige projecten en voor AI for Health-projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Voor specifieke toepassingen, zie de Terms and Conditions. Onderaan deze pagina zijn alle formulieren te vinden.

Thema’s

Het projectvoorstel heeft betrekking op ten minste één van de hieronder genoemde categorieën van de hoofdthema’s van AI for Health: Preventie, Diagnose, Behandeling en Zorg. Daarnaast raakt het minstens één ‘cross cutting-theme/building block’.

Hoofdthema’s
A1 Healthy and safe food supply chain
A2 Precision/personalized health, nutrition & behaviour
A3 Healthy living environment/smart cities
A4 AI in clinical decision support
A5 Medical imaging

Cross-cutting thema’s: Building blocks of AI
B1 Ethics & Legal AI, trustworthy AI, explainable AI, human-centered AI
B2 AI methodology and algorithms
B3 Data quality, data measurement error, data biases
B4 AI infrastructure: data sharing, storage, harmonization.

Begroting

De subsidieaanvraag bedraagt ​​minimaal 15K en maximaal 40K. Het totale budget voor 2021 ligt rond de 120K.

Deadline

Deadline voor aanmelding is 1 november 2021, 18.00 uur.

Contact

Met vragen over de AI for Health Call for Projects kun je contact opnemen met:

Formulieren


Terms and Conditions

Aanvraagformulier

Budget template