Circular Safe Society

Een tweede belangrijk thema in de alliantie is Circular Safe Society (CSS). De vier instellingen werken hierin samen om een bijdrage te leveren aan de overgang naar een duurzame samenleving.

Maatschappelijke vraagstukken
De vraag naar grondstoffen voor voedsel, onderdak, kleding en elektrische apparaten is in de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt. In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Hierdoor ontlasten we het milieu en kunnen we ook in de toekomst welvarend leven.

Aanpak
De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en daarmee een aanzienlijke vervuiler. Om de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen en circulair werken te bevorderen, moeten er op verschillende gebieden, zoals energieverbruik en het gebruik van plastic, duurzame alternatieven gevonden worden. Door de samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht komen complementaire expertises bij elkaar die samen nodig zijn om veilige en verantwoorde oplossingen te vinden voor het reduceren van grondstofgebruik.

Meer informatie over de werkgroep Circular Safe Society

Contactpersoon

Jurgen Ganzevles