Met de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs stelt de minister van OCW financiering beschikbaar voor innovatie en kwaliteitsverbetering als het gaat om ICT in het onderwijs. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Vanuit deze stimuleringsregeling kunnen er projecten ingediend worden om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Het thema voor 2021 is ‘activerend leren en toetsen’. Dit thema sluit naadloos aan bij de ambities van de Alliantie Eindhoven-Wageningen-Utrecht (TU/e, WUR, UU en UMCU).

Samenwerking TUe, WUR, UMCU, UU
De Alliantie Eindhoven-Wageningen-Utrecht organiseert en faciliteert gezamenlijk onderwijs binnen de vier instellingen en de mogelijkheid om zonder barrières vakken te volgen bij een van de partnerorganisaties. De werkgroep Onderwijs van dit samenwerkingsverband richt zich ondermeer op studentmobiliteit, challenge-based onderwijs en alternatieven voor practica, veldwerk en stages. Daarnaast werken de vier instellingen samen op verschillende onderzoeksgebieden.

Ben jij docent en heb je ideeën?
Heb jij als docent ideeën die passen binnen een van deze projecten én het thema activerend leren en toetsen? Dan horen we dat graag! Neem contact op met de secretaris van de werkgroep Onderwijs van de alliantie: Els van der Vlist, e.j.vandervlist-2@umcutrecht.nl om de mogelijkheden voor een aanvraag in alliantieverband te bespreken.