Missie en Visie

De alliantie Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht daagt nieuwe generaties onderzoekers en studenten uit om samen te werken dwars door disciplines heen, zonder hier vooraf grenzen aan te stellen.

De instellingen dagen óók zichzelf uit door onderzoekers ruimte te geven voor een onconventionele aanpak. Op deze manier willen de partners gezamenlijk wetenschappelijke doorbraken mogelijk maken bijvoorbeeld op het gebied van moleculaire levenswetenschappen en kunstmatige intelligentie en oplossingen vinden voor uitdagingen op de maatschappelijke thema’s gezondheid, voedsel, energie en circulaire samenleving. Hierbij is de ambitie groot: het schijnbaar onoplosbare oplossen.

De vier instellingen werken cross-disciplinair samen op de gebieden waarin zij complementair zijn aan elkaar. Hierdoor worden de instellingen ieder voor zich én samen sterker.

Doelen samenwerking

  • Jonge onderzoekers en studenten oplossingen laten aandragen voor maatschappelijke uitdagingen op de terreinen energie, duurzaamheid, gezondheid en voeding door elkaars complementaire expertise te benutten.
  • Nieuwe sleuteltechnologieën in kaart brengen waar wetenschappelijke vernieuwing en innovatie te behalen is. Te beginnen met moleculaire levenswetenschappen (‘levende technologieën’) en kunstmatige intelligentie. 
  • Wetenschappelijke doorbraken realiseren en impact vergroten, ook op raakvlakken tussen de humaniora en sociale wetenschappen, medische wetenschappen, exacte en technische wetenschappen en landbouw- en voedselwetenschappen.
  • Studenten voorbereiden op een toekomst waarin zij opgedane vakkennis blijven vernieuwen en deze combineren met creatieve vaardigheden, ondernemerschap en initiatiefrijk gedrag.
  • Economische waarde toevoegen in de regio’s Utrecht, Gelderse Vallei en Eindhoven en tussen deze regio’s.
  • Ondersteunende processen voor onderwijs, onderzoek en innovatie verder ontwikkelen en verbeteren door van elkaar te leren en expertise uit te wisselen en te bundelen.