Living Technologies

De uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van de gezondheid van mens, dier en milieu vragen om 21e eeuwse oplossingen. Het programma Living Technologies heeft tot doel bio-gebaseerde technologieën te ontwikkelen door nieuwe functionaliteiten in levende cellen te introduceren en deze te gebruiken om de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. Het programma bouwt voort op bestaande kwaliteiten in het life-science onderzoek van de vier instellingen om biotechnologische innovaties van de 21e eeuw te stimuleren.

Oplossingen die impact hebben

Het programma Living Technologies onderzoekt hoe nieuwe biologische functies kunnen worden ontworpen vanaf het moleculair tot meercellige domein. De innovaties van dergelijke levende technologieën kunnen op enorm veel gebieden worden toegepast. Er wordt bijvoorbeeld impact verwacht op ziektepreventie, op de ontwikkeling van gepersonaliseerde, curatieve behandelingen en op de opwarming van de aarde.  

Aanpak

Om deze missie te realiseren is het Centre for Living Technologies (CLT) opgericht. Dit virtuele centrum stimuleert de ontwikkeling van Living Technologies door 1) het faciliteren van platformactiviteiten waar wetenschappers en de samenleving elkaar kunnen ontmoeten, 2) het definiëren van wetenschappelijke missies met betrekking tot Living Technologies en 3) het leveren en organiseren van ondersteunende technologieën. Het Centre for Living Technologies fungeert als infrastructuur voor de vier instellingen en (regionale) partners om het fundamenteel onderzoek van Living Technologies en hun toepassingen te versnellen.

Roadmap 2024 – 2027

De plannen voor de komende vier jaar staan in de Roadmap Living Technologies 2024 – 2027 (pdf).

>Naar het team Living Technologies

Website

Contact

Sowmya Shreedhar

sowmya.shreedhar@wur.nl
+31 (0)317 48 36 17