Living Technologies

Living Technology is technologie gebaseerd op mechanismen die plaatsvinden in levende wezens, bijvoorbeeld op celniveau. Hiermee kunnen we belangrijke vooruitgang boeken in de gezondheidszorg, landbouw en ontwikkeling van nieuwe materialen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk buiten het lichaam van een patiënt medicijnen te testen op cellen van die patiënt. Daarmee kan heel precies het effect van medicatie en de bijwerkingen voorspeld worden.

Oplossingen met impact
Het programma Living Technologies bouwt voort op de bestaande sterke punten van de TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht op het gebied van moleculaire en synthetische biologie en biomedische technologie. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het beheersen van (multi)cellulair gedrag waarmee we de gezondheid van mens en milieu kunnen verbeteren.

Aanpak
Om deze missie te realiseren is het Centre for Living Technologies (CLT) opgericht. Het CLT functioneert als een platform dat baanbrekend onderzoek op het gebied van moleculaire levenswetenschappen stimuleert. Het centrum richt zich op onderzoeksterreinen waar de vier instellingen elkaar aanvullen in hun expertise en waar synergie te behalen is. Daardoor wordt elke instelling én de alliantie sterker.

Meer informatie over de werkgroep Living Technologies