Overige onderwijsprojecten

De TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht werken samen om hun onderwijs te vernieuwen, breder beschikbaar te maken en om gezamenlijk onderwijs te creëren. Hiervoor zijn zes onderling verbonden projecten gestart. Dit leidt uiteindelijk tot een toekomstbestendig innovatief onderwijsconcept.

Naast de projecten: ontwikkelen van innovatieve, didactische onderwijsvormen, het uitwisselen van studenten en staf en de gezamenlijke aanpak van onderwijs voor professionals, zijn enkele andere projecten gedefinieerd:

(Online) alternatieven voor practica, veldwerk en stages

De komende studiejaren heeft het onderwijs nog steeds te maken met COVID-19 maatregelen. Om onderwijs overal en op elk moment te kunnen geven, herontwerpt elke instelling onderdelen van de onderwijsprogramma’s. Onderwijs waar praktische vaardigheden worden aangeleerd, zoals practica, veldwerk of stages, zijn moeilijker te herontwerpen. Met dit project wordt in kaart gebracht hoe praktijkonderwijs het beste ondersteunt kan worden om nieuwe kansen te grijpen en toekomst bestendiger te worden. Dit omvat hulp zoals van leermiddelen, andere technologieën of nieuwe onderwijsontwerpen. Hier kan je meer informatie vinden over het project (Online) alternatives for practical education. Contactpersoon: Danielle van Dijl, danielle.vandijl@wur.nl

Gezamenlijke masteropleiding

De instellingen en hun studenten ontwikkelen gezamenlijk een nieuw masterprogramma. Door deze manier van werken leren de studenten de waardes, houding, vaardigheden en kennis aan die nodig zijn voor het oplossen van nog onbekende problemen. Dit wordt ondersteund door een leeromgeving met de kenmerken: persoonlijk, in samenwerking, interdisciplinair, flexibel en adaptief.  Contactpersonen: Sabine Uijl, s.g.uijl@uu.nl, Ulrike Wild, ulrike.wild@wur.nl

Onderzoek

Samen doen de instellingen onderzoek naar onderwijsinnovaties. Contactpersoon: Sabine Uijl, s.g.uijl@uu.nl

Vragen of ideeën?

Neem contact op met Sabine Uijl, Strategisch Programmamanager, s.g.uijl@uu.nl