meer onderwijsprojecten

De TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht werken samen om hun onderwijs te vernieuwen, breder beschikbaar te maken en om gezamenlijk onderwijs te creëren. Hiervoor zijn zes onderling verbonden projecten gestart. Dit leidt uiteindelijk tot een toekomstbestendig innovatief onderwijsconcept.

Naast de drie projecten: ontwikkelen van innovatieve, didactische onderwijsvormen, het uitwisselen van studenten en staf en de gezamenlijke aanpak van onderwijs voor professionals, zijn drie andere projecten gedefinieerd:

Leeromgeving van de toekomst: future learning spaces
De partnerinstellingen zoeken samen naar (virtuele) alternatieven voor veldwerk en stages en onderzoeken het invoeren van Remote Labs als alternatief voor verscheidene lab-practica. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden van virtuele en hybride faciliteiten voor het onderwijs.

Gezamenlijke masteropleiding
De instellingen en hun studenten ontwikkelen gezamenlijk een nieuw masterprogramma. Door deze manier van werken leren de studenten de waardes, houding, vaardigheden en kennis aan die nodig zijn voor het oplossen van nog onbekende problemen. Dit wordt ondersteund door een leeromgeving met de kenmerken: persoonlijk, in samenwerking, interdisciplinair, flexibel en adaptief. 

Onderzoek
Samen doen de instellingen onderzoek naar deze onderwijsinnovaties.