Overige onderwijsprojecten

De TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht werken samen om hun onderwijs te vernieuwen, breder beschikbaar te maken en om gezamenlijk onderwijs te creëren. Hiervoor zijn zes onderling verbonden projecten gestart. Dit leidt uiteindelijk tot een toekomstbestendig innovatief onderwijsconcept.

Naast de projecten: ontwikkelen van innovatieve, didactische onderwijsvormen, het uitwisselen van studenten en staf en de gezamenlijke aanpak van onderwijs voor professionals, zijn enkele andere projecten gedefinieerd:

(Online) alternatieven voor practica, veldwerk en stages

De instellingen werken samen aan onderwijs dat plaats- en tijdsonafhankelijk is. De coronapandemie heeft laten zien hoe urgent en actueel dit onderwerp is. Voor onderwijs waar vooral praktische vaardigheden worden aangeleerd, zoals practica, veldwerk en stages, wordt onderzocht hoe (online) alternatieven georganiseerd kunnen worden en vorm kunnen krijgen. Met dit project worden niet alleen problemen op de korte termijn opgelost, maar is het onderwijs ook future proof: de inzichten van nu worden omgezet in mogelijkheden voor de toekomst. Contactpersoon: Danielle van Dijl, danielle.vandijl@wur.nl

Gezamenlijke masteropleiding

De instellingen en hun studenten ontwikkelen gezamenlijk een nieuw masterprogramma. Door deze manier van werken leren de studenten de waardes, houding, vaardigheden en kennis aan die nodig zijn voor het oplossen van nog onbekende problemen. Dit wordt ondersteund door een leeromgeving met de kenmerken: persoonlijk, in samenwerking, interdisciplinair, flexibel en adaptief.  Contactpersonen: Sabine Uijl, s.g.uijl@uu.nl, Ulrike Wild, ulrike.wild@wur.nl

Leeromgeving van de toekomst: future learning spaces

De partnerinstellingen verkennen in samenwerking de mogelijkheden van virtuele en hybride faciliteiten voor het onderwijs. Contactpersoon: Sabine Uijl, s.g.uijl@uu.nl

Onderzoek

Samen doen de instellingen onderzoek naar onderwijsinnovaties. Contactpersoon: Sabine Uijl, s.g.uijl@uu.nl