Onderwijs

De alliantie van Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht bereidt hun studenten en professionals voor op de toekomst. Er zal steeds vaker een beroep op hen gedaan worden om complexe uitdagingen binnen onze samenleving op te lossen. Het samenwerkingsverband brengt studenten van verschillende instellingen en disciplines samen en laat hen werken aan deze uitdagingen.  

Academici van de toekomst
De academici van de toekomst leren disciplinaire kennis en expertise te combineren met een breed palet aan interdisciplinaire en transdisciplinaire kennis en vaardigheden. Hierdoor kunnen ze in een complexe en diverse context samenwerken en communiceren met collega’s uit andere disciplines en met partners buiten de academische wereld.

Innovatief onderwijs en didactische concepten
Samen creëren de instellingen innovatieve onderwijsprogramma’s om studenten en professionals te betrekken bij het vormgeven van de toekomst en om belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het gebied van energie, gezondheid, circulariteit en voeding. De alliantie zet in op nieuwe onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning. Hierbij werken studenten van de verschillende instellingen en vanuit verschillende disciplines samen aan bestaande maatschappelijke vraagstukken.

Mobiliteit en flexibiliteit
De vier instellingen bevorderen uitwisseling van studenten en docenten ten behoeve van multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs. De ambitie is om dit te faciliteren door in verschillende onderwijsprojecten organisatorische barrières weg te nemen, kennisuitwisseling te stimuleren en samenwerkingskansen te vergroten. Voor studenten zal vanaf augustus 2021 informatie beschikbaar zijn over vakken van partnerinstelling waar ze zich voor in kunnen schrijven.

Roadmap 2024 – 2027
De plannen voor de komende vier jaar staan in de Roadmap Onderwijs 2024 – 2027 (pdf).

Meer informatie over de stuurgroep en de projectleiders Onderwijs

Contact

Helen Michielsen