Unusual collaborations

In lijn met het motto van de alliantie challenging future generations nemen jonge veelbelovende onderzoekers het voortouw in de samenwerking tussen de vier organisaties. Vertegenwoordigers van de Jonge Academies trekken hierbij samen op. Ze pleiten voor out of the box-denken en het creëren van ruimte om ongebruikelijke samenwerkingen mogelijk te maken. Hierdoor ontstaan onverwachte verbanden over de grenzen van vakgebieden heen, gedreven vanuit maatschappelijke uitdagingen en de nieuwsgierigheid van de onderzoekers.

Oplossingen met impact
De onderzoekers richten zich op klimaatverandering en vervuiling, inclusie en diversiteit, gezondheid, voedsel en duurzaamheid en zoeken naar oplossingen met grote en langdurige impact op de maatschappij.

Aanpak: Centre for Unusual Collaborations
Het speciaal opgerichte Centre for Unusual Collaborations (CUCo) stimuleert en faciliteert ongebruikelijke samenwerkingen tussen jonge academici binnen de alliantie. Dat doen ze door zoveel mogelijk drempels voor onderzoekers weg te nemen. Het stimuleren van onderzoek met een hoog risico en hoge opbrengsten is daarom een essentieel onderdeel is van het centrum. Deze “ high risk – high gain “ mentaliteit wordt benadrukt door te leren van zowel successen als mislukkingen en deze met elkaar te delen.

Subsidies

On ongebruikelijke samenwerkingen te stimuleren heeft CUCo twee subsidies opgezet: de Spark Grant en de Unusual Collaboration Grant. Deze beurzen zijn opgezet om langdurige, interdisciplinaire samenwerkingen te faciliteren die gericht zijn op maatschappelijke impact. Daarom is deelname van minimaal drie partners van de alliantie een voorwaarde voor de aanvraag.

Jonge Academies

De Jonge Academies van de vier instellingen bieden een podium aan jonge academici en stimuleren dat deze jonge onderzoekers op een unieke manier kunnen bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken. Zij zorgen voor een uitwisseling en ontwikkeling van ideeën onder jonge academici in Nederland en daarbuiten.

Roadmap 2024 – 2027

De plannen voor de komende vier jaar staan in de Roadmap Unusual Collaborations 2024 – 2027 (pdf).

>Naar het team Unusual Collaborations

Website