Challenges

Het samenwerkingsverband tussen de vier instellingen stimuleert nieuwe innovatieve onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning. Hierbij werken studenten uit verschillende disciplines met elkaar en met maatschappelijke partners samen aan daadwerkelijke problemen uit het bedrijfsleven of de samenleving. Door hiervoor oplossingen aan te dragen creëren studenten al tijdens hun studie impact en verwerven ze vaardigheden die later van pas kunnen komen. Denk aan samenwerking, creativiteit, design thinking en ondernemerschap.

Challenges
Vanaf 2021 organiseert de alliantie diverse challenges voor derdejaars bachelorstudenten en alle masterstudenten van de TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.

COVID Challenge

De Covid-19 pandemie confronteert ons tot op de dag van vandaag met een nieuwe realiteit. De gemeente Utrecht is op zoek naar oplossingen om de gezondheids- sociale en economische last van de pandemie voor de Utrechtse inwoners te minimaliseren. Bepaalde (kwetsbare) groepen lopen meer risico, dat geldt niet alleen voor effecten van een besmetting, maar ook voor de effecten van de langdurende maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Tijdens de Covid Challenge, gaan studententeams aan de slag om, passend binnen de landelijke coronamaatregelen,  creatieve oplossingen te vinden die niet of minder belastend zijn. Daarmee kan een positieve impact gegenereerd worden in het dagelijks leven van de inwoners van Utrecht. De oplossingen waar studenten mee aan de slag gaan kunnen een combinatie zijn van de volgende disciplines: medisch, technisch, politiek, gedragswetenschappenlijk, economisch en in het kader van duurzaamheid. De challenge start op 19 april en duurt tot 11 juni 2021.

Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge helpt melkveehouders om ‘handen en voeten’ te geven aan een eigen vernieuwend en ondernemend idee voor de toekomst van het melkveebedrijf. Studenten sluiten zich aan bij het team van een van de melkveehouders in deze challenge. Gedurende drie maanden werk je samen met een ondernemende melkveehouder en met een professionele coach. Je krijgt vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en ontwikkelt start-up skills. Er zijn geen studiepunten aan verbonden, maar je kunt goed aan je CV werken, waarbij je direct toegang hebt tot een netwerk van professionals, waaronder FrieslandCampina, Imagro, Courage, Ministerie van LNV en Rabobank.

Food for Health and Safety Challenge
Het ministerie van Defensie is op zoek naar een nieuw voedselconcept voor militairen op training en missies. Studenten worden uitgedaagd om een nieuw duurzaam concept te ontwerpen waarover militairen tevreden zijn en dat tegelijkertijd voldoet aan alle voorwaarden van het ministerie. Tijdens een aantal onderwijsdagen werken studenten van de vier instellingen op verschillende locaties samen aan dit probleem dat ligt op het snijvlak van logistiek, duurzaamheid en gezondheid. De Food for Health and Safety Challenge is op 12 februari van start gegaan en duurt tot 25 juni 2021.

Inter-University Sustainability Challenge
Wereldwijd zien we een toenemende verstedelijking. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat aandeel zal naar verwachting tot 60 procent in 2030 stijgen. Steden hebben een grote invloed op duurzaamheid. Ze bieden een unieke setting die zeer uitdagend kan zijn en tegelijkertijd grote kansen voor verandering kan bieden. Dit roept de vraag op hoe de duurzame stad van de toekomst eruit zal zien en hoe we duurzame steden kunnen realiseren. Binnen de cursus “Inter-University Sustainability Challenges’ kiezen studenten uit drie onderwerpen: (1) Stedelijke landbouw, (2) Luchtkwaliteit, of (3) Energietransitie. In interdisciplinaire teams werken de studenten samen, elk met hun eigen expertise, aan out-of-the-box, wetenschappelijke oplossingen voor de U.N. Sustainable Development Goals (SDG’s). De cursus is op 8 februari gestart en duurt tot 23 april 2021.

Bio-med-tech Interdisciplinary Team Training (BITT)
In deze challenge is een actueel en dringend probleem van een patiënt het vertrekpunt. Denk aan risico’s door verklevingen als gevolg van meerdere hartoperaties en een eetprobleem door een tumorbehandeling. Drie kleine groepen studenten van de verschillende instellingen en meerdere disciplines werken aan een oplossingsrichting voor deze patiënten. De cursus loopt van 24 februari tot 17 juni 2021.

Contact

Sabine Uijl