Zaaigeld

De alliantie biedt onderzoekers en docenten de mogelijkheid om nieuwe interdisciplinaire dwarsverbanden tussen de partnerinstellingen te verkennen. Het gaat hier om zaaigeld voor initiatieven zoals het voorbereiden van een externe subsidieaanvraag, het opzetten van een onderwijsconcept, het organiseren van een evenement of het opzetten van samenwerking met maatschappelijke partners.

Drie rondes

Jaarlijks vinden drie rondes plaats met deadlines op 1 maart, 1 juli en 1 november. In elke ronde zijn middelen beschikbaar om drie voorstellen te honoreren.

Projecten 2021

> Toekenningen maart 2021

> Toekenningen juli 2021

Call november 2021

Als je een aanvraag wilt doen voor deze call, lees dan hier de criteria en gebruik deze template.

Criteria

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal criteria:

  • De aanvraag betreft een samenwerking tussen tenminste 3 van de 4 partners binnen de alliantie
  • De aanvraag kan alle disciplines binnen de partners van de alliantie betreffen en dient gericht te zijn op (een van) de thema’s van de alliantie: Gezondheid, Voedsel, Energie en Circulaire Samenleving
  • De aanvraag kent duidelijke resultaten, zoals een subsidieaanvraag, het organiseren van een evenement of een onderwijsactiviteit. De middelen kunnen niet ingezet worden voor matching van een subsidieaanvraag.
  • De aanvraag bedraagt minimaal 10 k€ en maximaal 50 k€
  • De looptijd van het project is maximaal 1 jaar
  • De aanvraag dient gesteund te worden door het meest betrokken lid van de General Assembly. Bij TU/e en UU is dit de decaan van de faculteit, bij WUR is dit de algemeen directeur, in UMC Utrecht de voorzitter van het speerpunt

Beoordeling

Aanvragen die aan de minimale vereisten voldoen worden door de Seed Fund Commissie beoordeeld aan de hand van de genoemde kwaliteitscriteria. De aanvragen worden op gerangschikt en op volgorde gehonoreerd. Per ronde worden drie voorstellen gehonoreerd.

Contactpersoon

Esther Stiekema

e.i.stiekema@uu.nl
+31 (0)6 34 16 10 48