Om de samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht verder te versterken zijn vijf subsidies van 50.000 euro uitgereikt aan onderzoek over de grenzen van disciplines en instellingen heen. De onderzoeksprojecten zijn innovatief en interdisciplinair. Het zaaigeld wordt voor de zesde keer toegekend en inmiddels werken er meer dan honderd medewerkers van de vier instellingen aan gezamenlijk onderzoek en onderwijs.

Met deze samenwerking bevorderen de instellingen de mogelijkheid om op een nieuwe manier naar grote mondiale vraagstukken te kijken en met innovatieve oplossingen te komen. Het zaaigeld-fonds is opgericht om dit doel verder te ondersteunen. Er zijn drie jaarlijkse calls. Met dit geld gaan nu 23 onderzoekers van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht in vijf projecten aan de slag.

Summer School: Food for Mars and Moon

Een summer school-cursus in 2023 Food for Mars and Moon, waarin studenten en jonge professionals met verschillende achtergronden samenwerken aan een futuristisch onderwerp en aan de voedselproductie van de toekomst. Daarnaast worden industriële partners betrokken om verdere samenwerking op dit gebied te verkennen. Op verschillende plaatsen in de wereld worden experimenten uitgevoerd met bodemsimulanten van Mars om het effect van verschillende zwaartekrachtniveaus op de ontwikkeling van planten te testen.

Betrokken onderzoekers: Twan van Hooff (Tue), Zhen Liu (WUR), Weiger Wamelink (WUR), Eiko Kuramae (UU)

UPOD: Urea removing membranes for POrtable Dialysis    

Patiënten met een nierziekte ondergaan dialyse om de nierfunctie te vervangen. Hoewel levensreddend, heeft dialyse grote tekortkomingen. De behandeling is niet continu, waardoor afvalstoffen en overtollig vocht onvoldoende worden verwijderd en patiënten 3 tot 4 keer per week voor een sessie van 4 uur naar het ziekenhuis moeten. Dit leidt tot een sterk verminderde levenskwaliteit, grote gezondheidsproblemen en een hoog sterftecijfer. Een gebruiksvriendelijk draagbaar apparaat dat dialyse buiten het ziekenhuis mogelijk maakt, betekent een enorme sprong voorwaarts voor dialysepatiënten en verbetert hun levenskwaliteit aanzienlijk.

Betrokken onderzoekers: K. Nijmeijer (TUe), Z. Borneman (TUe), A. Asadi Tashvigh (WUR), C.F. van Nostrum (UU), M. Moret (UU), J.C. Vollenbroek (UMC Utrecht), K.G.F. Gerritsen (UMC Utrecht)

Benchmarking synthetic CT for radiotherapy: the SynthRAD2023 Grand Challenge

Voor de behandeling en diagnose van oncologische patiënten is medische beeldvorming (imaging), bijvoorbeeld door middel van 3D-computertomografie (CT), erg belangrijk. Naast CT wordt tegenwoordig ook andere beeldvorming gebruikt, zoals cone-beam CT (CBCT) en magnetische resonantiebeeldvorming (MRI). Hiervoor zijn ook stilstaande, CT-achtige beelden nodig, die synthetische CT (sCT) worden genoemd. Er zijn veel technieken voorgesteld om sCT uit MRI of CBCT te genereren, maar er zijn geen open access data en duidelijke metrieken gedefinieerd. Het project organiseert een challenge voor een eerste platform dat openbare datasets en evaluatiemetrieken aanbiedt waarin de laatste ontwikkelingen in sCT-generatiebenaderingen worden vergeleken.

Betrokken onderzoekers: Maureen van Eijnatten (Tue), Manya Afonso (WUR), Matteo Maspero (UMC Utrecht)

Biofabrics for Plants         

Afzonderlijke cellen bieden mogelijkheden voor biotechnologie, fundamentele celbiologie en mutagenese op schaal. De slechte overleving van deze cellen is een grote belemmering voor dit onderzoek. Ook zijn de oplossingen voor het inbedden van levende plantencellen beperkt, waardoor het gebruik van microscopie ingewikkeld is. In dit project worden de kennis in de plant stress biology (UU), plant developmental biology (WUR), and biomaterials science (TU/e) gecombineerd om de gezonde levende status van individuele plantencellen te behouden. De resultaten van dit project zijn cruciaal voor onderzoek samen met het Centre for Living Technologies van de alliantie.

Betrokken onderzoekers: Patricia Dankers (Tue), Maritza Rovers (Tue), Renze Heidstra (WUR), Anneke Horstman (WUR), Dmitry Lapin (UU)

Methodological needs in microbiome multi-omics

Het menselijk microbioom wordt in verband gebracht met een groot aantal ziekten en persoonlijke gezondheidsresultaten. Het is een uitdaging om de biologische interacties te begrijpen en deze verbanden goed aan te tonen. Het staat op dit moment een correcte interpretatie van de klinische impact en een persoonlijke aanpak op het gebied van voeding in de weg. Om deze uitdaging adequaat aan te pakken zijn sterke interdisciplinaire perspectieven nodig. Het doel van het project is om workshops te organiseren, een white paper te schrijven en een challenge voor studenten te ontwikkelen.

Betrokken onderzoekers: Shauna O’Donovan (Tue), Diana Hendrickx (WUR) , Annelies Kers (UU), Said el Bouhaddani (UMC Utrecht)