Circular Society

Een tweede belangrijk thema in de alliantie, naast Preventive Health, is Circular Society. De vier instellingen werken hierin samen om een bijdrage te leveren aan de overgang naar een duurzame samenleving.

Maatschappelijke vraagstukken

Om te zorgen dat grondstoffen voor bijvoorbeeld voedsel, onderdak, kleding en elektrische apparaten in de toekomst voldoende beschikbaar zijn, is het belangrijk om zuinig om te gaan met deze grondstoffen. In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Hierdoor wordt het milieu ontlast en kunnen we ook in de toekomst welvarend leven. In de samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht komen complementaire expertises bij elkaar die samen nodig zijn om veilige en verantwoorde oplossingen te vinden voor het reduceren van grondstofgebruik.

Aanpak: werken met cases

Circulariteit als leidend principe is aantrekkelijk maar ook abstract. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en burgers als zij dit in de praktijk willen brengen? Welke materiaalstromen kunnen we ombuigen naar circulaire stromen? Welke veranderingen in gedrag en regelgeving zijn daarvoor nodig? Door cases uit te werken, genereren we met dit thema inzichten die overdraagbaar zijn.

Case: zorgsector

Als eerste wordt gekeken naar voorbeelden uit de zorgsector. Deze sector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en daarmee een aanzienlijke vervuiler. Om de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen en circulair werken te bevorderen, moeten er op verschillende gebieden, zoals energieverbruik en het gebruik van plastic, duurzame alternatieven gevonden worden. De noodzakelijke veranderingen hierin zijn niet alleen technisch van aard, maar bijvoorbeeld ook juridisch en praktisch op de werkvloer zelf.

> Naar het team Circular Society

Contact

Jurgen Ganzevles, TUe
Pim de Jager, WUR
Kirsten Hollaender, UU
Sacha Tensen, UMC Utrecht