Circular Society

Een belangrijk thema in de alliantie, naast Preventive Health, is Circular Society. De vier instellingen werken hierin samen om een bijdrage te leveren aan de overgang naar een duurzame samenleving.

Maatschappelijke vraagstukken

Om te zorgen dat grondstoffen voor bijvoorbeeld voedsel, onderdak, kleding en elektrische apparaten in de toekomst voldoende beschikbaar zijn, is het belangrijk om zuinig om te gaan met deze grondstoffen. In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Hierdoor wordt het milieu ontlast en kunnen we ook in de toekomst welvarend leven. In de samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht komen complementaire expertises bij elkaar die samen nodig zijn om veilige en verantwoorde oplossingen te vinden voor het reduceren van grondstofgebruik.

Aanpak

Circulariteit als leidend principe is aantrekkelijk maar ook abstract. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en burgers als zij dit in de praktijk willen brengen? Welke materiaalstromen kunnen we ombuigen naar circulaire stromen? Welke veranderingen in gedrag en regelgeving zijn daarvoor nodig? Door dit uit te werken in de hubs Circular Safe Hospitals en Circular Inclusive Cities genereren we met dit thema inzichten die overdraagbaar zijn.

Urban-Rural Circularity

De transitie naar een circulaire samenleving vraagt om focus op het raakvlak tussen steden en hun omgeving. Voor de duurzame ontwikkeling van stad en platteland zijn systemische circulaire oplossingen nodig. De uitdaging is om kringlopen regionaal te sluiten en steden en plattelandsgebieden met elkaar te verbinden. Slimme circulaire innovaties kunnen (sociale) cohesie tussen stad en platteland en regionale economische activiteiten bevorderen en tegelijkertijd verschillende soorten emissies en schaarste in grondstoffen verminderen. Het sluiten van kringlopen op het grensvlak tussen stad en omgeving is alleen succesvol met een integrale technologie-natuur-samenleving benadering.

Circular Safe Hospitals: de zorgsector

De Nederlandse gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 13% van de nationale voetafdruk van materiaalwinning en voor 7% van de nationale emissies. Als een van de meest koolstofintensieve sectoren in Nederland draagt de sector in belangrijke mate bij aan klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van water, lucht en land, die, controversieel, allemaal een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens. Het doel van Circular Safe Hospitals is het vergroten van circulariteit in ziekenhuizen door het ontwikkelen en implementeren van systemische transdisciplinaire circulaire strategieën en schaalbare oplossingen die de ecologische voetafdruk van ziekenhuizen en haar negatieve effecten op de mondiale en planetaire gezondheid minimaliseren. Dit draagt direct bij aan de missie van de Nederlandse gezondheidszorg om volledig circulair te worden in 2050 (Green Deal Duurzame Gezondheidszorg).

Roadmap 2024 – 2027

De plannen voor de komende vier jaar staan in de Roadmap Circular Society 2024 – 2027 (pdf).

> Naar het team Circular Society

Website

Contact

Jurgen Ganzevles, TUe
Pim de Jager, WUR
Kirsten Hollaender, UU
Sacha Tensen, UMC Utrecht