Netwerken

Entrepreneurial Education Network

Het Entrepreneurial Education Network (EEN) is een initiatief van de alliantie en verbindt en verenigt professionals op het gebied van ondernemend leren en ondernemerschap in het hoger onderwijs. Met tweemaandelijkse meet-ups faciliteert het netwerk de uitwisseling van ideeën en ervaringen om zo in contact te komen met gelijkgestemde collega’s van andere (hogeronderwijs) instellingen. Iedereen die geïnteresseerd is in breed ondernemerschapsonderwijs kan zich aansluiten bij het netwerk.

EEN wil de samenwerkingen tussen instituties verbeteren door:  

  • Het aanspreekpunt te zijn voor alle betrokken stakeholders;
  • De dialoog over ondernemend leren aan te jagen, om te leren van elkaars praktijken;
  • Het stimuleren van de implementatie van state-of-the-art ondernemerschapsonderwijs;
  • Op te treden als pleitbezorger namens alle ondernemerschapsdocenten rondom systemische kwesties bij landelijke organisaties als de VSNU, ministeries, etc.

Het UU Centre for Entrepreneurship is het eerste aanspreekpunt voor het Entrepreneurial Education Network.

Meer informatie over het Entrepreneurial Education Network en hoe je je kunt aansluiten