Alliantie Agenda 2021 – 2025


De Alliantie Agenda zet de koers van de samenwerking tussen de instellingen voor de komende jaren uit. In de loop van de tijd raakt een steeds grotere groep medewerkers en studenten betrokken bij de alliantie. Zij dragen ideeën aan en geven zo mede invulling aan de plannen van het samenwerkingsverband.