Strategie 2021 – 2027

Alliantie Agenda 2021 – 2025


De Alliantie Agenda zet de koers van de samenwerking tussen de instellingen voor de komende jaren uit. In de loop van de tijd raakt een steeds grotere groep medewerkers en studenten betrokken bij de alliantie. Zij dragen ideeën aan en geven zo mede invulling aan de plannen van het samenwerkingsverband.


Roadmaps 2024 – 2027

De strategische focus 2024 – 2027 is beschreven in zeven verschillende roadmaps. Zes roadmaps behandelen de plannen op het gebied van onderzoek en onderwijs. De zevende roadmap beschrijft de overkoepelende ambities. Immers, de ambities van de alliantie vereisen niet alleen inspanningen van het wetenschappelijk personeel, maar van de gehele organisatie. Beschreven wordt welke aanpassingen nodig zijn om samenwerking tussen instellingen gemakkelijker en effectiever te maken.

Roadmap Preventive Health 2024-2027 (pdf)

Roadmap Circular Society 2024-2027 (pdf)

Roadmap Unusual Collaborations 2024-2027 (pdf)

Roadmap Living Technologies 2024-2027 (pdf)

Roadmap Artificial Intelligence 2024-2027 (pdf)

Roadmap Education 2024-2027 (pdf)

Roadmap Overarching Ambitions 2024-2027 (pdf)