Preventive Health

Een belangrijk thema in de samenwerking tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht is Preventive Health. Dit thema biedt oplossingen voor zowel een beter leven met verschillende aandoeningen als de preventie van deze aandoeningen. Het doel is langer gezond te kunnen leven en het zorgsysteem te ontlasten.

Maatschappelijke vraagstukken
Ons zorgsysteem kraakt in haar voegen; er zijn grote gezondheidsverschillen als gevolg van de verscheidenheid in opleidingsniveau en economische situatie. Keuzes en het gedrag van burgers beïnvloeden de gezondheid: denk bijvoorbeeld aan voeding, beweging, roken, alcohol. We zijn nog onvoldoende in staat burgers gezonde keuzes te laten maken en gedragsverandering te realiseren. Bovendien brengt de verstedelijking vragen over de invloed van de fysieke leefomgeving op onze gezondheid met zich mee en doet de vergrijzing de zorgvraag toenemen.

Aanpak
Om preventie van ziekte te realiseren is een integrale benadering van gezondheid nodig. De mens is niet alleen een biologisch, maar ook een sociaal wezen dat gedragskeuzes maakt en interacteert met zijn of haar (fysieke) omgeving. Het samenspel van deze aspecten bepaalt niet alleen de gezondheid van een individu, maar ook van de groep. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om gezondheid nauwkeurig te monitoren. Preventieve zorg op maat dus. Binnen het onderzoek wordt gezamenlijk gewerkt aan deze integrale benadering.

Roadmap 2024 – 2027

De plannen voor de komende vier jaar staan in de Roadmap Preventive Health 2024 – 2027 (pdf).

> Naar het team Preventive Health

Website

Contact

Martine van der Mast

martine.vandermast@wur.nl 
+31 (0)6 39 26 7144