Leven Lang Ontwikkelen

De instellingen binnen de alliantie ontwikkelen een gezamenlijke aanpak van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Door kennis te bundelen zijn de partners in staat om te voldoen aan de behoefte van nascholing bij professionals en hun organisaties. Tegelijkertijd optimaliseren de instellingen hiermee hun maatschappelijke en zakelijke impact.

Om dit te bereiken zijn drie concrete doelen gedefinieerd:

  • Het ontwikkelen van een gezamenlijk portfolio op het gebied van energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving;
  • Gebruik maken van elkaars bestaande cursusmaterialen;
  • Het opbouwen, identificeren en uitwisselen van ervaringen op het gebied van LLO, zoals een professionaliseringsaanbod voor docenten.

Het aanbod voor professionals is vanaf december 2021 beschikbaar

Contactpersoon

Severina Grotenhuis