Aanbod voor professionals

Interdisciplinaire cursus Preparing for the Next Pandemic

Het is essentieel dat de beroepsgroepen en organisaties die zich bezighouden met preventie en bestrijding van een pandemie met elkaar verbonden zijn. Het delen van kennis en ervaringen tussen beroepsgroepen, organisaties en sectoren is van cruciaal belang om werkwijzen goed op elkaar af te stemmen. Om die kennisoverdracht te faciliteren, ontwikkelt de alliantie een korte interdisciplinaire cursus ‘Preparing for the Next Pandemic’ van 6 tot 8 bijeenkomsten voor een diverse groep professionals uit uiteenlopende vakgebieden en sectoren.

Het doel van deze cursus is ten eerste om de basiskennis over verspreiding, preventie en bestrijding van infectieziekten te delen. Ten tweede om de toepassing van die kennis binnen het werkveld van de deelnemende professionals te verbeteren. Ten derde bespreken de cursisten met elkaar hoe we onze samenleving en samenwerkingen zo in kunnen richten om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie.

Zodra er data bekend zijn voor deze cursus, wordt dat hier bekend gemaakt