Professionaliseringsaanbod voor medewerkers

Docentprofessionalisering

Modulaire leergang Didactiek

Deze leergang biedt docenten van de vier instellingen inzicht in onderzoek op het terrein van didactiek van Leven Lang Ontwikkelen. Er is gekozen voor een modulaire opzet, waarbinnen de mogelijkheid is voor het werken aan persoonlijke leerdoelen en eigen casuïstiek. Elke deelnemer doet tenminste mee aan: intakegesprek, basismodule (module 1), één vervolgmodule (module 2 of 3), slotmodule (wrap-up meeting). De vervolgmodule wordt geflankeerd door het werken aan eigen materiaal, individuele coaching en collegiale uitwisseling. Deelnemers kunnen ook voor twee vervolgmodules kiezen na de basismodule.

Zodra er data bekend zijn voor deze leergang wordt dat hier bekend gemaakt