Professionalisering voor medewerkers

Modules Didactiek voor Onderwijs voor Professionals


Universiteiten hebben naast onderwijs voor initiële studenten ook Onderwijs voor Professionals als taak. Bij onderwijs voor (externe) professionals past een bepaalde vormgeving en begeleiding. Om docenten van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar te leren, bieden de alliantiepartners de leergang ‘Didactiek voor Onderwijs voor Professionals’.

Doelen

  • Na Module 1 kunnen deelnemers: Formuleren wat kenmerkend is voor didactiek van OvP;
  • Na module 2 kunnen deelnemers in het ontwerp van hun OvP bewuste keuzes maken voor cursusvormgeving, werkvormen en toetsvormen die aansluiten bij professionals.
  • Na module 3 kunnen deelnemers bewuste keuzes maken voor begeleiding van professionals in het door hen aangeboden onderwijs.

Tijdsinvestering: 16 uur

Doelgroep

Docenten en -ontwikkelaars van ovp vanuit verschillende faculteiten en instellingen van TUE, UU, UMCU, WUR en als er nog plek is van andere universitaire instellingen. Aantal deelnemers per module: 6-16.

Locatie

De modules worden aangeboden in Wageningen (Engelstalig), Utrecht (Nederlandstalig) of Eindhoven (Engelstalig).

Programmabegeleiding

De leergang wordt in opdracht van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht uitgevoerd door Hanne ten Berge en en Sanne Elling, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht.

Kosten

Gratis voor deelnemers uit de instellingen van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht. Voor deelnemers van andere universiteiten: €360 voor alleen module 1, €620 voor module 2 en €620 voor module 3.

Deadline aanmelden

  • Module 1: 18 augustus 2023
  • Module 2: 1 september 2023
  • Module 3: 1 September 2023