Professionalisering voor medewerkers

Leergang didactiek onderwijs voor professionals

Naast onderwijs voor initiële studenten verzorgen universiteiten ook steeds meer onderwijs voor professionals (ovp). Dit type onderwijs brengt veel kansen, maar tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee voor cursusontwerp, begeleiding en assessment. De kenmerken, de verwachtingen en de grote diversiteit binnen de doelgroep van professionals maken dat dit onderwijs een andere aanpak vraagt dan het onderwijs aan initiële studenten.

Om docenten van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar te leren, bieden de alliantiepartners de leergang ‘Didactiek Onderwijs voor Professionals’.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit drie gezamenlijke sessies, met daarnaast individuele coaching, intervisie en onderlinge uitwisseling. Sessie 1 behandelt de visie op ovp en de kenmerken van didactiek voor ovp, in sessie 2 gaan we in op het ontwerp van onderwijs voor professionals en sessie 3 is een terugkomsessie waarin de toepassing van het geleerde in de praktijk centraal staat.

Sessie 1: Visie op ovp en kenmerken van didactiek voor ovp

Datum: 26 september 2024, 10-16u (inclusief lunch)

In sessie 1 staan de visie op onderwijs voor professionals en kenmerken van een passende ovp-didactiek centraal. We gaan in op redenen om leven lang ontwikkelen te stimuleren, wat de organisatie wil bereiken met ovp en welke rol je daar zelf in wilt en kunt nemen. Verder kijken we naar de kenmerken, behoeften en verwachtingen van professionals en besteden we aandacht aan de kenmerken van didactiek voor ovp. In hoeverre en hoe is die anders dan didactiek voor initiële studenten? Tijdsinvestering: 6 uur sessie plus 4 uur voorbereiding.

We gaan ervan uit dat deelnemers didactische kennis hebben op BKO-niveau en bekend zijn met principes als constructive alignment, formatief en summatief toetsen en theorieën over motivatie. Voor deelnemers die hun kennis over onderwijsdesign willen aanvullen of ophalen, is er een module ‘Voorkennis ophalen’. Tijdsinvestering daarvoor is 1-4 uur

Sessie 2: Ontwerp en begeleiding

Datum: 17 oktober 2024, 10-16u (inclusief lunch)

In sessie 2 staat het ontwerp en de inhoud van onderwijs voor professionals centraal. Hoe kom je tot ovp dat is afgestemd met het werkveld en de deelnemers? Hoe richt je ovp in aansluitend op wat professionals willen en nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen? Welke begeleidingsstijl past bij de behoeften en kenmerken van professionals? Welke lastige situaties kun je tegenkomen in ovp-groepen en hoe ga je daarmee om? Je leert in deze sessie bewuste keuzes te maken voor een cursusvormgeving, werkvormen, begeleiding en toetsvormen die aansluiten bij professionals. Tijdsinvestering: 6 uur sessie plus 6 uur voorbereiding.

Sessie 3: Afsluitende bijeenkomst

Datum: 12 december 2024, 9.30-13u (inclusief lunch)

Tussen sessies 2 en 3 werken de deelnemers aan atelieropdrachten waarin ruimte is voor persoonlijke leerdoelen en het werken aan voorbereiding of vormgeving van eigen ovp. Gedurende deze periode is er uitwisseling en discussie via een Ulearning-platform, vinden vier (online) intervisiesessies plaats en krijgen deelnemers een individuele coachingssessie.

Sessie 3 is een afsluitende bijeenkomst waarin deelnemers hun opdrachten en bevindingen aan elkaar presenteren en waarin we aan de hand van conclusies uit atelieropdrachten van deelnemers en aanvullende inbreng op thema’s die we samen kiezen tot verdere verdieping komen.

Tijdsinvestering: 4 uur per sessie plus voorbereiding, in totaal 15 tot 20 uur.

Doelgroep
Docenten en -ontwikkelaars van ovp vanuit verschillende faculteiten en instellingen van de EWUU alliantie en van andere universitaire instellingen.

Aantal deelnemers
8 – 16

Locatie
De leergang vindt plaats op een locatie in Utrecht Centrum (op loopafstand van het station).

Programmabegeleiding
De leergang wordt uitgevoerd door Sanne Elling en Hester Glasbeek, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht.

Kosten
De gehele leergang kost €1.990,-

Deelnemers die werkzaam zijn bij één van de vier EWUU-partners (Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht) kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief ( €1665,-).

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie, of een voorlopige aanmelding kunt u contact opnemen met: Sanne Elling (s.k.elling@uu.nl)