Professionaliseringsaanbod voor medewerkers

Modulaire Leergang Didactiek voor Onderwijs voor Professionals


Universiteiten hebben naast onderwijs voor initiële studenten ook Onderwijs voor Professionals als taak. Bij onderwijs voor (externe) professionals past een bepaalde vormgeving en begeleiding. Om docenten van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar te leren, bieden de alliantiepartners de leergang ‘Didactiek voor Onderwijs voor Professionals’.

Leergang Didactiek voor OvP

Deelnemers die de vertaling naar eigen OvP willen maken kunnen besluiten de hele leergang te volgen. Na module 1 kun je kiezen tussen module 2 en 3 (of beide). Module 4 volgt iedereen.

Doelen

  • Na Module 1 kunnen deelnemers: Formuleren wat kenmerkend is voor didactiek van OvP;
  • Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 2 hebben gekozen kunnen daarnaast: In het ontwerp van hun OvP bewuste keuzes maken voor cursusvormgeving, werkvormen en toetsvormen die aansluiten bij professionals.
  • Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 3 hebben gekozen kunnen daarnaast: Bewuste keuzes maken voor begeleiding van professionals in het door hen aangeboden onderwijs.

Doelgroep

Docenten en -ontwikkelaars (coördinatoren) van OvP

Locatie

Deelnemers kunnen kiezen voor deelname in Wageningen (Engelstalig), Utrecht (Nederlandstalig) of Eindhoven (Engelstalig).

Programmabegeleiding

De leergang wordt in opdracht van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht uitgevoerd door Hanne ten Berge en Carolijn Ouwehand, Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht.

Kosten

Gratis voor deelnemers uit de instellingen van de alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht. Voor deelnemers van andere universiteiten: €365 voor alleen module 1, €985 voor deelname aan de hele leergang.