De alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht heeft drie subsidies van 50.000 euro uitgereikt aan onderzoek dat de duurzame samenwerking tussen de instellingen vormgeeft en stimuleert. De drie onderzoeksprojecten zijn innovatief en multi-disciplinair.

Doel van de strategische alliantie is samenwerking over de grenzen van disciplines én over de grenzen van instellingen heen. Hiermee bevorderen de kennisinstellingen de mogelijkheid om op een nieuwe manier naar grote mondiale vraagstukken te kijken en met innovatieve oplossingen te komen. Het zaaigeld-fonds is opgericht om dit doel verder te ondersteunen. Er zijn drie jaarlijkse calls. Met dit geld gaan nu 13 onderzoekers van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht in drie onderzoeksprojecten aan de slag.

Rewire

Het project richt zich op samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landbouwinnovatiesysteem, dat voor de uitdaging staat om de agrovoedingssector om te vormen tot een ecologisch en economisch duurzaam systeem. De huidige samenwerkingsverbanden hebben de neiging de niet-duurzame status-quo te reproduceren, maar slagen er niet in alternatieve duurzame oplossingen op te schalen. REWIRE ontwikkelt methodologieën om innovatieve samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij een radicale en circulaire landbouwtransitie op meerdere niveaus (organisatie, ecosysteem, netwerk, beleid). Dit consortium van universiteit, hogeschool en maatschappelijke partners werkt aan interdisciplinaire instrumenten en procesontwerpen om te helpen bij het matchen van diverse actoren en het vermijden van samenwerkingsvalkuilen in de landbouwtransitie. REWIRE ontwikkelt een set methodologieën voor projectstakeholders en gebruikers (bijv. regionale/nationale beleidsmakers, ecosysteembeheerders, bedrijven, coöperaties en kennisinstellingen) om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te identificeren, of te anticiperen op mislukkingen, bij het navigeren door een duurzame landbouwtransitie.

Het consortium bestrijkt kennis op micro/organisatieniveau (TU/e), sectoraal/systeemniveau (WUR) en samenwerkingsnetwerk/beleidsniveau (UU) van landbouwtransities. De verschillende teamleden en universiteiten ontplooien individueel en met verschillende groepen belanghebbenden relevante initiatieven. Dit project streeft ernaar deze niveau-/veldspecifieke expertise, onderzoeksmethoden en stakeholders te combineren.

Onderzoeksteam: Arjan Markus (TU/e), Rianne Valkenburg (TU/e), Maral Mahdad (WUR), Iris Wanzenböck (UU), Matthijs Janssen (UU).

Naar voedselaanbevelingssystemen voor mensen met chemo-sensorische beperkingen

Mensen met een chemosensorische beperking kunnen aankomen omdat ze zich te buiten gaan aan ongezond voedsel dat rijk is aan vetten en suikers of afvallen omdat ze geen positieve bekrachtiging meer krijgen van voedsel en daardoor hun interesse en eetlust verliezen. Gezien het voortdurend toenemende aantal patiënten met aanhoudende chemosensorische stoornissen als gevolg van Covid-19, is het noodzakelijk om deze mensen de juiste zorg en advies over voedselinname te geven. Recente experimentele resultaten met mensen met reukstoornissen laten zien dat het aanbieden van gepersonaliseerde voeding als nieuwe therapie een effectieve interventie is voor mensen met reuk- en smaakstoornissen. Daarom zou voedsel met een voor deze patiënten aantrekkelijke geur en smaak aanzetten tot gezond eten. Een van de mogelijke oplossingen voor deze uitdaging zijn voedselaanbevelingssystemen (FRS’en). FRS’en zijn softwaresystemen die bedoeld zijn om geschikte voedingsmiddelen te vinden die voldoen aan de persoonlijke behoeften van gebruikers. Het langetermijndoel van het project is de ontwikkeling van een model voor voedingsaanbevelingen dat zowel voedingsinformatie als informatie over gebruikersvoorkeuren integreert om gebruikers over te halen tot een gezonder voedingspatroon door rekening te houden met de autonomie van de gebruiker.
Door nieuwe en bestaande databases te combineren tot een complete voedseldataset kunnen deze informatiesilo’s in het hele voedselsysteem worden omgevormd tot een meer (her)bruikbaar Internet of Food. Volgens een multidisciplinaire aanpak zal dit project een brug slaan tussen sensorische wetenschap, voeding, psychologie, ethiek, semantiek, gegevenswetenschap en kunstmatige intelligentietechnieken om te onderzoeken hoe een unieke en gestandaardiseerde dataset effectief kan worden benut voor voedselgerichte toepassingen.

Onderzoeksteam: Chao Zhang (TU/e), Sanne Boesveldt (WUR), Parvaneh Parvin (WUR), Hanna Hauptmann (UU).

Deep Dive Into Your Worldview: Het cultiveren van transformatieve vaardigheden in het hoger onderwijs

Momenteel is het hoger onderwijs nog steeds gericht op de overdracht van kennis en cognitieve vaardigheden. Om te gedijen in de complexe, onzekere, existentieel bedreigde en sociaal explosieve wereld waarin studenten gaan werken, is een andere aanpak nodig. Denk aan het vermogen om te luisteren en rekening te houden met andere perspectieven, over zichzelf na te denken en het vermogen om constructief om te gaan met feedback, strategieën uit te kunnen stippelen, emoties te reguleren en zelfsturing te geven, vakoverschrijdende samenwerking aan te gaan en tegenstellingen te overwinnen, tevens om zichzelf te kennen als deel van een groter geheel en van daaruit ambities vorm te geven. In het belang van onze gemeenschappelijke toekomst moeten we begrijpen hoe transformatie ‘werkt’ en hoe het kan worden ondersteund. Ook moeten we de volgende generatie leiders helpen wijsheid te cultiveren, naast kennis. Het doel van dit project is het ontwikkelen, testen, onderzoeken en opschalen van een interdisciplinaire cursus in het hoger onderwijs, gericht op het cultiveren van de transformatieve vaardigheden die studenten nodig hebben om te kunnen reageren op de complexe uitdagingen van de wereld van vandaag. Deze cursus, getiteld ‘Deep Dive Into Your Worldview’, kan functioneren als een op zichzelf staande cursus, of worden aangeboden in combinatie met cursussen waarin studenten in interdisciplinaire teams werken aan echte uitdagingen en/of samenwerken met echte belanghebbenden (d.w.z. in op uitdagingen gebaseerde leercontexten). Vanwege de gerichtheid op de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke groei is het cursusniveau aanpasbaar, maar waarschijnlijk het meest geschikt voor laatstejaars bachelor- of masterstudenten.

Team: Johanna Höffken (Tue), Reineke van Tol (WUR),  Brian Dermody (UU), Annick de Witt (Worldview Journeys Foundation)