Het onderwijsteam Innovation Space van Eindhoven University of Technology en het Mixed-Classroom team van Universiteit Utrecht winnen de Nederlandse Hogeronderwijspremie van respectievelijk 1,2 miljoen euro en 800.000 euro, uitgegeven door het ministerie van OCW. Op 1 maart tijdens het online Comeniusfestival reikte minister van Engelshoven de onderwijsprijs uit. De winnende onderwijsteams werken aan thema’s die voor de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht een belangrijke basis voor de samenwerking vormen zoals de vernieuwende onderwijsvorm Challenge Based Learning. Daarnaast werkt het samenwerkingsverband aan nieuwe oplossingen voor problemen van de toekomst, door samen te werken dwars door disciplines heen en met verschillende maatschappelijke partners.

Challenge-Based Learning

TU/e Innovation Space is een leercentrum voor onderwijsinnovatie waar studenten, onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verantwoorde oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Door in multidisciplinaire teams samen te werken aan real-life challenges, in samenwerking met industrie en maatschappelijke partners, zijn studenten intrinsiek gemotiveerd en doorlopen zij steile leercurves. Hierbij staat het leren van studenten centraal. Studenten leren in teamverband complexe problemen op te lossen, verdiepen daarbij hun kennis, en verwerven nieuwe kennis en professionele vaardigheden .

Uitdagingen van de toekomst

In de UU Mixed Classroom onderzoeken studenten en beleidsmedewerkers samen hoe wij ons op een toekomst kunnen voorbereiden die door klimaatverandering en andere grote maatschappelijke transities wezenlijk anders zal zijn dan hoe het nu is. Binnen deze vernieuwende onderwijsvorm leren studenten en professionals van en met elkaar in hetzelfde klaslokaal.

Challenging Future Generations

De strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, gezondheid, circulariteit en voeding door generaties van jonge onderzoekers en studenten uit te dagen oplossingen te zoeken dwars door disciplines heen. Het samenwerkingsverband tussen de vier instellingen stimuleert nieuwe innovatieve onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning.

Hogeronderwijspremie

De nieuwe onderwijspremie is de tegenhanger van de Spinozapremie voor onderzoek en is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen aandacht te geven.Door de premie toe te kennen aan drie verschillende docententeams uit het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs in plaats van één winnaar te kiezen of individuele docenten te laten winnen, wil minister van Engelshoven samenwerking en innovaties in het onderwijs waarderen en stimuleren. De premie heeft daarnaast als boodschap dat je niet alleen als onderzoeker carrière kunt maken in het hoger onderwijs, maar ook als docent. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

Foto: Inge Hoogland