De alliantie werkt de komende jaren samen met verschillende partners binnen de overheid en het bedrijfsleven aan de Dutch Dairy Challenge. Ambitie is om studenten van de vier instellingen te koppelen aan melkveebedrijven in heel Nederland en samen met de boeren te werken aan innovaties in de melkveehouderij.

Partnerschap voor lange termijn

De betrokken partijen hebben deze week getekend voor een partnerschap voor de lange termijn. Het komende jaar krijgt dit vorm door boerenbedrijven uit de regio Noord-Limburg/Oost-Brabant te laten samenwerken met studenten van de vier verschillende instellingen. Jan Haarhuis, vertegenwoordiger van de onderwijsstuurgroep, ziet veel kansen in het partnerschap: ,,Door aan oplossingen mee te werken, creëren studenten al tijdens hun studie impact en verwerven ze vaardigheden die later van pas kunnen komen. De alliantie organiseert hiervoor uiteenlopende challenges en waar mogelijk haken we aan bij bestaande initiatieven, zoals in dit geval de Dutch Dairy Challenge. Er zijn mooie connecties met de opleidingen Dierenwetenschappen aan WUR en Diergeneeskunde aan UU. Met de technologische innovaties vanuit Innovation Space aan de TU/e en de bijdragen aan gezondheid door geneeskunde aan UMC Utrecht kunnen we ook onverwachte connecties leggen. En natuurlijk ook voor alle andere disciplines kan deze challenge ontzettend leerzaam zijn”.


Duurzame oplossingen voor de melkveehouderij

Deelname aan de Dutch Dairy Challenge voor studenten betekent dat de student onderdeel van een team wordt, bestaande uit in ieder geval één melkveehouder en een coach. De student werkt vervolgens in een periode van 100 dagen mee aan het concretiseren van een vernieuwend idee van de betreffende melkveehouder. Een praktijkgerichte oplossing voor een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij”, aldus Haarhuis.


Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge is een competitie waarbij melkveehouders worden uitgedaagd om een vernieuwend idee of ambitie waar te maken voor het eigen bedrijf of misschien zelfs voor de sector. Middels een innovatietraject worden acht geselecteerde ideeën opgewerkt tot een praktijkrijp initiatief. De melkveehouder krijgt hierbij intensieve begeleiding van een persoonlijke coach, professionals en studenten.


Partners

De Dutch Dairy Challenge is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van vijf partijen: FrieslandCampina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Courage en Imagro. Door de toevoeging van het partnerschip met de kennisalliantie zijn op dit moment het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gewaarborgd.