Jonge onderzoekers van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht hebben, verdeeld over drie projecten, Spark Grants van 9.000 euro per project ontvangen. Deze subsidies zijn bedoeld om ongebruikelijke en onverwachte samenwerking tussen collega’s van verschillende disciplines en kennisinstellingen op te starten of te verkennen. De alliantie van de vier instellingen heeft tot doel om deze ‘unusual collaborations’ te stimuleren.

Het speciaal hiervoor door de alliantie opgerichte Centre for Unusual Collaborations (CUCo), zorgt voor een (online) plek waar jonge onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten, onderzoek kunnen pitchen en ideeën kunnen uitwisselen. Het centre is sterk verbonden aan de Jonge Academies van de TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.

Spark Grants

Het CUCo kent jaarlijks Unusual Collaborations Grants en Spark Grants toe aan onderzoekers die out of the box durven te denken en frisse ideeën hebben over samenwerking tussen de instellingen en onderzoeksgebieden. De Spark Grant is bedoeld om in de startfase van een project met elkaar te verkennen en uit te werken wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn.

De volgende drie projecten zijn gehonoreerd:

The FAIR-Battery challenge

In de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze energie op een goede en goedkope manier opgeslagen kan worden. Ontwikkelingslanden en slecht bereikbare plattelandsgebieden kunnen hier enorm van profiteren: door een betere toegang tot deze energiebronnen kunnen deze gebieden zich sneller en onafhankelijker ontwikkelen. In dit project worden antropologen, technici, scheikundigen en economen samengebracht met lokale gebruikers om zo met elkaar tot de ontwikkeling van een FAIR-batterij te komen: een batterij voor energieopslag die findable, accessible, interoperable en reproducible (FAIR) is.

Betrokken onderzoekers: Antoni Forner-Cuenca (TUe), Yali Tang (TUe), Maarten Voors (WUR), Stephanie Hobbis (WUR), Sanli Faez (UU), Peter Ngene (UU)

Imagining More-than-Human Communities

Kunnen mensen en natuur samenleven, zonder dat hierbij natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en natuur wordt vernietigd? Het lijkt soms onmogelijk. Juist daarom wil dit onderzoeksproject zich richten op dit vraagstuk: hoe kunnen de menselijke en niet-menselijke wereld op een gelijkwaardige manier samenkomen? De corona-pandemie is een duidelijk voorbeeld van de afhankelijkheid en de onderlinge relaties tussen deze werelden. Alle bij dit project betrokken onderzoekers werken tot nu toe vanuit hun eigen discipline aan dit vraagstuk, maar hebben door de Spark Grant de mogelijkheid om dit probleem gezamenlijk te gaan onderzoeken. De samenwerking kan leiden tot het maken van een tentoonstelling of zelfs een kinderboek over dit onderwerp.

Betrokken onderzoekers: Irene Kuling (TUe), Bernice Bovenkerk (WUR),Clemens Driessen (WUR), Kári Driscoll (UU), Liesbeth van de Grift (UU), Heidi Lesscher (UU), Marjolijn Bol (UU), Anne van Veen (UU), Kathrin Thiele (UU)

Unusual Perspectives on Dynamic Networks: Building Interdisciplinary Understanding

Voor het oplossen van grote mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering, is het nodig om inzicht te verkrijgen in het complete netwerk van stakeholders en om belangen en onderlinge relaties beter te doorgronden. Niet alleen onderzoekers maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan oplossingen voor deze vraagstukken. Gezamenlijk vormt dit alles een dynamisch netwerk met onderlinge afhankelijkheden. De bij dit project betrokken onderzoekers (Design, Ecology studies, Molecular biology, Political science, Sociology, Human geography en Science and technology studies) zijn zich bewust van deze afhankelijkheden en willen in dit onderzoek meerdere perspectieven op dynamische netwerken samenbrengen en analyseren.

Betrokken onderzoekers: Joep Frens (TUe), Holly Robbins (TUe), Lenneke Kuijer (TUe), Mary Greene (WUR), Juul Limpens (WUR), Jesse Hoffman (UU), Jurian Jeroen Oomen (UU), Schuijers (UMC Utrecht)