Jonge onderzoekers van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht hebben, verdeeld over drie projecten, Spark Grants van 9.000 euro per project ontvangen. Deze subsidies zijn bedoeld om ongebruikelijke en onverwachte samenwerking tussen collega’s van verschillende disciplines en kennisinstellingen op te starten of te verkennen. De alliantie van de vier instellingen heeft tot doel om deze ‘unusual collaborations’ te stimuleren.

Het speciaal hiervoor door de alliantie opgerichte Centre for Unusual Collaborations (CUCo), zorgt voor een (online) plek waar jonge onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten, onderzoek kunnen pitchen en ideeën kunnen uitwisselen. Het centre is sterk verbonden aan de Jonge Academies van de TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.

Spark Grants

Het CUCo kent jaarlijks Unusual Collaborations Grants en Spark Grants toe aan onderzoekers die out of the box durven te denken en frisse ideeën hebben over samenwerking tussen de instellingen en onderzoeksgebieden. De Spark Grant is bedoeld om in de startfase van een project met elkaar te verkennen en uit te werken wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

The FAIR-Battery challenge

In de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze energie op een goede en goedkope manier opgeslagen kan worden. Ontwikkelingslanden en slecht bereikbare plattelandsgebieden kunnen hier enorm van profiteren: door een betere toegang tot deze energiebronnen kunnen deze gebieden zich sneller en onafhankelijker ontwikkelen. In dit project worden antropologen, technici, scheikundigen en economen samengebracht met lokale gebruikers om zo met elkaar tot de ontwikkeling van een FAIR-batterij te komen: een batterij voor energieopslag die findable, accessible, interoperable en reproducible (FAIR) is.

Betrokken onderzoekers: Antoni Forner-Cuenca (TUe), Yali Tang (TUe), Maarten Voors (WUR), Stephanie Hobbis (WUR), Sanli Faez (UU), Peter Ngene (UU)

Imagining More-than-Human Communities

Kunnen mensen en natuur samenleven, zonder dat hierbij natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput en natuur wordt vernietigd? Het lijkt soms onmogelijk. Juist daarom wil dit onderzoeksproject zich richten op dit vraagstuk: hoe kunnen de menselijke en niet-menselijke wereld op een gelijkwaardige manier samenkomen? De corona-pandemie is een duidelijk voorbeeld van de afhankelijkheid en de onderlinge relaties tussen deze werelden. Alle bij dit project betrokken onderzoekers werken tot nu toe vanuit hun eigen discipline aan dit vraagstuk, maar hebben door de Spark Grant de mogelijkheid om dit probleem gezamenlijk te gaan onderzoeken. De samenwerking kan leiden tot het maken van een tentoonstelling of zelfs een kinderboek over dit onderwerp.

Betrokken onderzoekers: Irene Kuling (TUe), Bernice Bovenkerk (WUR),Clemens Driessen (WUR), Kári Driscoll (UU), Liesbeth van de Grift (UU), Heidi Lesscher (UU), Marjolijn Bol (UU), Anne van Veen (UU), Kathrin Thiele (UU)

Unusual Perspectives on Dynamic Networks: Building Interdisciplinary Understanding

Voor het oplossen van grote mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering, is het nodig om inzicht te verkrijgen in het complete netwerk van stakeholders en om belangen en onderlinge relaties beter te doorgronden. Niet alleen onderzoekers maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan oplossingen voor deze vraagstukken. Gezamenlijk vormt dit alles een dynamisch netwerk met onderlinge afhankelijkheden. De bij dit project betrokken onderzoekers (Design, Ecology studies, Molecular biology, Political science, Sociology, Human geography en Science and technology studies) zijn zich bewust van deze afhankelijkheden en willen in dit onderzoek meerdere perspectieven op dynamische netwerken samenbrengen en analyseren.

Betrokken onderzoekers: Joep Frens (TUe), Holly Robbins (TUe), Lenneke Kuijer (TUe), Mary Greene (WUR), Juul Limpens (WUR), Jesse Hoffman (UU), Jurian Jeroen Oomen (UU), Schuijers (UMC Utrecht)

All in the same boat: Unusual solutions for cleaner water

The health of nature and society depends on sufficient water quantity and quality. Clean water integrates these aspects and is challenged in many  ways. Climate change (including drought and flooding) complicates the  availability of clean water. Contamination (e.g., pathogens, nutrients, and  plastics) and inequality in price and access among sectors (e.g., industry,  drinking water, and agriculture) reduce clean water and impact the health of  nature and society. The water-nature-society interactions  are thus complex. Therefore, identifying solutions for water-related  challenges requires inter- and transdisciplinary approaches that unite efforts  and innovations from governments, companies, academics, and the general  public. ‘Our mission is to develop an unusual collaborative network for addressing water-related challenges and to use this network to drive solutions for clean water for nature and society’.

Betrokken onderzoekers: TU/e: Yali Tang, Matias Duran Matute, Clemens V. Verhoosel WUR: Maryna Strokal, Ingrid van de Leemput, Maarten Smulders, Annette Janssen, Kevin Matson, Lisa Becking, Louis de Smet, Mengru Wang, Sabrina Simon, Maarten Voors, Jaime Dingeman Hoogesteger van Dijk UU: Erik van Sebille, Niels van Helmond, Herman Gilissen, Aleksandra Cvetkoska, Timme Donders UMC Utrecht: Erhard van der Vries

Smart Origami metamaterials for diagnosis and treatment of gastrointestinal diseases

In the quest for designed materials with exceptional properties beyond what can be found in natural materials (metamaterials), Origami structures have attracted much interest. Recently Origami was shown to be a substantial source of inspiration for the innovative design of metamaterials with customizable properties and a robust method for making shape morphing structures. Combining Origami design with actuating elements that can be triggered by stimuli, offers new opportunities for designing smart deployable materials with shape responsive properties. Recent developments in 3D printing and multi-material printing enable us to use biocompatible/biodegradable materials for the fabrication of such a meta-structure. The main aim of this proposed research is to investigate the potential of Origami in healthcare and nutrition as a non-invasive method for monitoring/treatment and programmed local drug/nutrient delivery.

Betrokken onderzoekers: TU/e: Irina Kostitsyna WUR: Mehdi Habibi, Guido Camps, Guido Bosch, Betina Piqueras-Fiszman UU: Tina Vermonden UMC Utrecht: Magdalena Lorenowicz, Riccardo Lovato, Caroline Lindemans

The Ultimate Plasticity

Since the beginning of modern science, natural scientists and humanities scholars alike have predominantly been conducting monodisciplinary research to conceptualize the phenomenon of plasticity (in italics, to stress its broad sense usage that includes both the narrow sense plasticity, acclimation, and similar terms from other disciplines). With the future impact of humankind on the environment (the Anthropocene), new approaches for understanding fundamental plasticity mechanisms on all of its levels and its full complexity are needed. ‘We believe that to support novel research projects concerning plasticity and for adopting novel approaches to utilize the plasticity potential for societal utilization, in-depth comparative science and transdisciplinary approach that will bring together natural scientists, social scientists, and humanities scholars is needed’.

Betrokken onderzoekers TU/e: Loai Abdelmoshen WUR: Julia Krug  UU: Kaisa Kajala, Chantal Kemner, Corné Pieterse, Tamalone van den Eijnden, Abby Waysdorf UMC Utrecht: Yaron Caspi, Elly Hol