Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) reikt jaarlijks namens het ministerie van OCW Comeniusbeurzen uit aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Deze beurzen voor onderwijsinnovaties zijn geïnspireerd op de bekende Veni, Vidi, Vici beurzen voor onderzoek, voor het onderwijs respectievelijk Teaching, Senior en Leadership fellows. Twee docenten, Annet van Royen en Bert Weckhuysen, hebben een Senior Fellow beurs voor onderwijsprojecten van de alliantie gekregen. De prijzen zijn een belangrijke impuls om het academische onderwijs verder te ontwikkelen.

Senior Fellows ontvangen voor hun project elk € 100.000. Het gaat om voorstellen voor de duur van twee jaar gericht op innovatie.


Interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs in het gezondheidsdomein: Annet van Royen-Kerkhof (UMC Utrecht)

Projectteam: Rene van Donkelaar (TUe), Jorge Uquillas Paredes (TUe), Anneke Berendts (WUR), Sanne de Jong (UU, UMC Utrecht), Marco van Brussel (UMC Utrecht), Stefan van Geelen (UMC Utrecht), Roos de Jonge (UMC Utrecht), Els van der Vlist (coördinator onderwijs alliantie)

Met dit project wordt interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs ontwikkeld op het gebied van de gezondheidszorg. Het programma is bedoeld voor masterstudenten Geneeskunde (UU, UMC Utrecht) die samenwerken met masterstudenten Biomedical Engineering (TU/e), Nutrition & Health (WUR) en Biomedische Wetenschappen (UU, UMC Utrecht. Complexe problemen in de zorg vereisen interdisciplinaire samenwerking in een creatieve zoektocht naar innovatieve oplossingen. De geneeskundeopleiding zal de toekomstige dokter goed moeten voorbereiden op interdisciplinaire samenwerking en het ontwikkelen van expertise om nieuwe, complexe problemen in veranderende situaties te kunnen oplossen. Tegelijkertijd kunnen studenten van de andere opleidingen ervaren hoe zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor gezondheidszorgproblemen. Dit zorgt voor een nieuwe generatie professionals, die in staat zijn effectieve oplossingen te genereren voor complexe problemen in het gezondheidsdomein. Het voorstel richt zich op ontwikkeling en implementatie van dit onderwijs binnen de geneeskundeopleiding in Utrecht.Het project bouwt voor op de BITT (Bio-Med-Tech-Nutrition Interdisciplinary Team Training) Challenge van de alliantie.

The Da Vinci Programme: Mastering an Active Learning-by-Doing Approach to Foster Sustainability: Bert Weckhuysen (UU)

Projectteam: Emiel Hensen (TU/e), Harry Bitter (WUR), Appy Sluijs (UU), Brianne McGonigle (UU) en Sabine Uijl (projectleider alliantie)

Voortbouwend op het succes van het reeds bestaande UU Da Vinci bachelorprogramma wordt met deze toekenning een masterprogramma voor studenten van Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkeld. In dit programma experimenteren studenten met het overschrijden van grenzen van wetenschappelijke disciplines en werken zij aan real-life uitdagingen in een transdisciplinaire setting. Zij lossen specifieke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op door middel van een integraal ontwerpproces, in opdracht van externe stakeholders. Hierdoor verbreden de studenten hun horizon en leren zij verbindende vaardigheden aan die moeilijk te verwerven zijn in een traditionele academische omgeving.

De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en circulariteit. Deze uitdagingen zijn alleen op te lossen via een verweven samenwerking van samenleving, wetenschap en technologie. Het academisch onderwijs heeft een belangrijke rol in het trainen van deze nieuwe generatie connectoren, die vaardig zijn in samenwerking buiten hun comfortzones en in het creëren van haalbare en praktische oplossingen met verschillende belanghebbenden. Deze manier van werken vereist sterke disciplinaire en transdisciplinaire kennis en vaardigheden, zoals bruggen bouwen, experimenteren, creëren, filosoferen en handelen.