“Het volgen van een cursus met zo’n actueel onderwerp is een unieke kans om instellingen en organisaties te verbinden.”

Roos de Jonge, Curriculum Developer UMC Utrecht.

Dat er een volgende pandemie komt is vrijwel zeker. Uit de huidige pandemie is gebleken dat we alleen samen tot een oplossing kunnen komen. Het delen van kennis en ervaringen tussen organisaties en sectoren is cruciaal om praktijken goed op elkaar aan te laten sluiten. Om je als organisatie beter voor te bereiden op een pandemie is kennis van andere disciplines vereist. Voor professionals en iedereen die wil leren van afgelopen periode, organiseert de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht de cursus ‘Omgaan met een pandemie: een interdisciplinaire aanpak’.

Roos de Jonge, coördinator van de cursus: “De coronapandemie kwam als een golf over ons heen en is een mooi voorbeeld van een gezondheidsprobleem dat niet onder controle te krijgen is als je alleen vanuit je eigen discipline denkt. De oude Grieken kregen een veel bredere opleiding en ook de eerste wetenschappers zoals Leonardo DaVinci, waren alleskunners. We zijn ons steeds meer gaan specialiseren. De grote wicked problems die we nu tegenkomen in de maatschappij, zoals een coronavirus maar ook duurzaamheid, obesitas, de stijging van de zeespiegel, zijn problemen die je niet alleen met je eigen specialisme kunt oplossen. Deze vragen om een nieuwe manier van samenwerken, maar ook van denken en van oplossen.”

Roos de Jonge

Interdisciplinaire aanpak

Bij de universiteit is heel veel kennis en kunde op het terrein van interdisciplinariteit. Dit moet je volgens De Jonge overbrengen aan de professionals. “Het volgen van een cursus met zo’n actueel onderwerp is een unieke kans om instellingen en organisaties te verbinden. Wat deze cursus bijzonder maakt is dat we specifieke kennis uit de vier instituten samenbrengen. Modellen voor voorspellen en beheersen vanuit de TU/e, systeem-analytisch denken vanuit de WUR, sociologische, beleidsmatige- en bestuurlijke inzichten vanuit de UU en medische kennis vanuit het UMC Utrecht. Andersom denk ik dat de wetenschap ook heel erg de praktijk nodig heeft om die grote problemen op te lossen. De casussen van de deelnemers en een inkijkje in hoe de praktijk de problematiek ervaart helpt de wetenschap weer verder om het op te lossen. Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, dat vind ik heel belangrijk.”

Coronapandemie als casus

In deze cursus is de coronapandemie een casus voor een crisismanagementmodel. “Toen corona begon kreeg ik veel energie; ik vond de situatie heel spannend en leerzaam. Ik voelde me er wel door uitgedaagd,” zegt De Jonge. “Naar oplossingen zoeken, hoe kunnen we onze studenten toch nog onderwijs geven? Hoe kan je elkaar toch nog vinden? Het heeft de wereld ook veel kleiner gemaakt. Ik had opeens allemaal mensen uit andere sectoren die via Teams konden inbellen. Het heeft veel deuren geopend en meedoen werd laagdrempeliger. De coronapandemie heeft concepten die er altijd al waren verduidelijkt. Het hamsteren van wc-papier is niet nieuw, maar wel in your face voor iedereen. Mondkapjesplicht, de avondklok; de overheid had altijd al de mogelijkheid dat in te voeren, maar nu werd het ineens werkelijkheid.”

Reflectie

Deze cursus biedt de mogelijkheid te reflecteren op de afgelopen periode en te bedenken wat je als organisatie kunt behouden en waar je afscheid van moet nemen. Waar sta je ten opzichte van andere bedrijven? Ben je goed onderweg? Wat past er bij jouw organisatie? Hoe heb je je eigen organisatie ingericht op een crisis? “Als de volgende pandemie komt moet je er niet van uitgaan dat je de situatie binnen drie weken onder controle hebt,” aldus De Jonge. “Maar aan de hand van de informatie die wij verstrekken maak je een actieplan en handvatten voor wat komen gaat. Daarnaast zijn er meet the expert sessies, discussiegroepen, ronde tafels met deskundigen. Je leert de kanalen en wegen naar universiteiten of andere organisaties kennen, het is echt het startpunt voor samenwerking met de universiteit of andere bedrijven.”