Deze oproep voor projectvoorstellen heeft tot doel het onderzoek dat gericht is op Preventive Health te versnellen en interdisciplinaire samenwerkingen tussen de vier alliantie instellingen te faciliteren en financieel te ondersteunen. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op het doen van vooronderzoek om een grotere subsidieaanvraag te kunnen aanvragen of voor activiteiten ter ondersteuning van de voorbereiding van een dergelijke subsidieaanvraag. Deadline voor het indienen van aanvragen is 21 oktober 2022.


Onderzoeksthema’s

Het doel van deze eerste seed-funding ronde met is het faciliteren en financieel ondersteunen van interdisciplinaire en samenwerkingsinitiatieven die bijdragen aan de missie en onderzoeksdoelen van ons Instituut 4 Preventive Health (i4PH). We stimuleren vooral (toegepaste of methodologische) projectvoorstellen die gericht zijn op grote subsidie initiatieven met betrekking (maar niet beperkt) tot de volgende vier onderzoekslijnen van i4PH

  • Healthy start
  • Preserving health
  • Health @ Home
  • Living with disease


Budget

I4PH verleent subsidies van €40.000 voor activiteiten ter ondersteuning van het voorbereiden van een grotere subsidieaanvraag.

Deadline

Deadline voor het indienen van aanvragen is 21 oktober 2022, 18:00 uur.

Meer informatie & contact

Meer informatie zoals de voorwaarden en aanvraagtemplates zijn in de komende twee weken op deze pagina te vinden. De aanvraagtemplate en budget file zijn vergelijkbaar met de andere alliantie seed call templates. Voor vragen over deze call kun je contact opnemen met Martine van der Mast, programma directeur i4PH of met Dasha Alexeeva, liaison officer i4PH voor TU/e.