“De transitie naar een gezonder Nederland moet versnellen,” zegt Antje Diertens, voormalig D66 Tweede Kamerlid en de vrouw achter de initiatiefnota Gezonde Leefstijl. “Het aantal mensen met overgewicht en obesitas blijft stijgen, met alle gevolgen van dien. Het is tijd voor gezamenlijke gezondheidsdoelstellingen, want alleen zo kunnen we efficiënt sturen op resultaten.” Met deze boodschap opent zij op 23 november de conferentie ‘Accelerating cooperation to stop overweight and obesity georganiseerd door ons Institute for Preventive Health.

”Van huisarts tot beleidsmedewerker, diverse professionals zetten zich in voor het stimuleren van gezondheid. Helaas gebeurt dat in teveel losse projecten die ophouden zodra de subsidiepot leeg is. Dat is geen duurzame oplossing voor een belangrijk gezondheidsprobleem. Ook is er onvoldoende communicatie onderling, tussen verschillende ministeries, tussen zorginstellingen, tussen overheid en particuliere initiatieven, et cetera. Met een gezamenlijke stip op de horizon (hoe gezond moet Nederland zijn?) en een duidelijk stappenplan, kunnen we veel beter sturen en monitoren of maatregelen effect hebben,” aldus Diertens.

“En het kan,” zegt ze overtuigd. “Kijk maar naar het klimaatbeleid waarin we duidelijke doelstellingen hebben geformuleerd voor een maximale CO2-uitstoot.” In de initiatiefnota Gezonde Leefstijl deed Diertens zelf al een voorzet voor gezondheidsdoelen. Ze opperde 29 beslispunten, waarvan een aantal reeds in behandeling is genomen, zoals een lagere BTW op groenten en fruit.

Als uitvoerend orgaan van de gemeente is de GGD volgens Diertens de aangewezen partij om de gezondheidsdoelen te bewaken en de implementatie ervan te coördineren. “Alle kinderen komen hier voorbij en alle lijntjes komen hier op lokaal niveau samen. Zo kan het proces mooi ‘bottom up’ worden aangestuurd.”

Multidisciplinaire aanpak

Naast gezamenlijke gezondheidsdoelen pleit Diertens ook voor meer multidisciplinaire samenwerking, want een gezonde leefstijl raakt aan verschillende aspecten. “Aan slechts één knop draaien heeft weinig effect. Het gaat om gezond eten, bewegen en stress reduceren, maar ook om een gezonde leefomgeving. Wat voor voedsel wordt er in de buurt aangeboden en tegen welke prijs? Is er voldoende groen om in te wandelen? Is de luchtkwaliteit goed?”

Als sociaalliberaal vindt Diertens dat publieke en private partijen vaker samen moeten optrekken voor een gezondere leefstijl. “Supermarkten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een beter aanbod van gezonde voedingsmiddelen en de overheid kan dit stimuleren en controleren. In Amsterdam heeft de gemeente hier bijvoorbeeld al stappen in gezet door het aantal fastfood restaurants op één plein terug te brengen en ondernemers met een gezond aanbod de kans te geven zich daar ook te vestigen. Zo biedt je mensen de keuze. De gemeente heeft daarbij wel hulp nodig van de landelijke overheid om dit wettelijk te kunnen uitvoeren.”

Van conferentie naar projecten

Diertens: “Tijdens deze conferentie gaan al deze professionals met elkaar in gesprek over hoe we Nederland gezonder kunnen krijgen, en vooral hoe we overgewicht en obesitas kunnen stoppen. Dat blijft niet bij praten, want ze werken ook concrete projectvoorstellen uit en zoeken daar samenwerkingspartners bij. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Dus, doe mee, ga met elkaar in gesprek en kijk over de grenzen van je domein heen. Tenslotte willen we allemaal gezond ouder worden. Daar doen we het voor.”  

Interesse in de conferentie ‘Accelerating cooperation to stop overweight and obesity’? Kijk hier voor meer informatie over het programma.