Vijf onderzoeksprojecten en 28 onderzoekers van de alliantie tussen Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht (EWUU) ontvangen vandaag 200 duizend euro om onderzoek en samenwerking op het gebied van preventieve gezondheid aan te jagen. Het onderzoek is gericht op het voorkomen van ziekten en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Door de samenwerking tussen de vier verschillende instellingen wordt de kennis van verschillende onderzoeksgebieden samengebracht om zo effectieve preventieve maatregelen aan te kunnen dragen.  

TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht werken samen op het gebied van preventieve gezondheid. Om deze samenwerking verder te versterken is het Institute for Preventive health (I4PH) opgericht en een zaaifonds ingericht.  De vijf onderzoeksprojecten die vandaag zaaigeld ontvangen hebben teams van onderzoekers van de vier instellingen samengesteld. Zo werken industriële ontwerpers samen met diëtisten en dataspecialisten samen met gedragsdeskundigen.

Martine van der Mast, Programmadirecteur i4PH: “Door het stijgende aantal ouderen en mensen met chronische en leefstijl gerelateerde ziekten neemt de druk op de zorg(kosten) toe. Steviger inzetten op preventie is cruciaal om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Met de financiering van deze projecten bieden wij een opstap naar groter onderzoek naar effectieve preventieve maatregelen”.

Future foodscapes: how do we create healthier food environments?

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen verschillende manieren waarop de ‘foodscapes’ (waar welk type verkooppunt zich precies bevindt) in wijken worden ingericht en het verwachte eetgedrag en de gezondheid van bewoners. Met behulp vandigital twins (3D kopieën) van wijken toetsen onderzoekers scenario’s voor een gezonder voedselaanbod en stellen zij gerichte interventies in de wijk voor.  Betrokken onderzoekers: Theo Arentze (TUe), Pauline van den Berg (TUe), Harm Veling (WUR), Maartje Poelman (WUR), Hanneke Posthumus (UU), Roland Geraerts (UU), Tabea Sonnenschein (UU & UMC Utrecht), Yvonne Vendrig (UMC Utrecht)

Creations of automatically generated personalized dietary advice to improve the post-meal glucose response

Voedingsadvies op basis van een gepersonaliseerde aanpak stelt mensen in staat een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. In dit project ontwikkelen de onderzoekers digital twins (3D kopieën) van mensen. Met behulp van sensoren worden real-time metingen verricht, bijvoorbeeld van glucose, om zo gepersonaliseerd voedingsadvies te kunnen geven. Betrokken onderzoekers: Natal van Riel (TUe), Lydia Afman (WUR), Hanna Hauptmann (UU)

Fiber2Heal: prevention of postoperative complications in patients with large bowel cancer

Een hogere inname van voedingsvezels vóór een operatie bij patiënten met dikke darmkanker gaat gepaard met een lager risico op complicaties na deze operatie. Met behulp van de digitale Fiber-UP tool ontwikkelt het onderzoeksteam gepersonaliseerd voedingsadvies voor de juiste vezelinname bij darmkankerpatiënten. Betrokken onderzoekers: Pieter Van Gorp (TU/e), Jaap Ham (TU/e), Panos Markopoulos (TU/e), Dieuwertje Kok (WUR), Nicole de Wit (WUR), Ben Witteman (WUR)Annemieke Kok (UMC Utrecht), Flip Kruyt (Gelderse Vallei ziekenhuis)

FLOW! Development of a breastfeeding device to measure breastmilk composition and intake and suckling behaviour of term infants

Om te zorgen voor een optimale groei en ontwikkeling van een baby en om te voorkomen dat ouders vroegtijdig stoppen met het geven van borstvoeding, wil het team met behulp van een te ontwikkelen prototype meer inzicht krijgen in de volumes moedermelk die baby’s binnen krijgen. Het onderzoek richt zich op de invloed van kwaliteit en kwantiteit van moedermelk op de gezondheid, omdat specifieke kennis hierover nog ontbreekt. Betrokken onderzoekers: Yuan Lu (TUe), Elske Brouwer-Brolsma (WUR), Marlou Lasschuijt (WUR), Dr. P. Jeurink (UU), Indre Kalinauskaite (UMC Utrecht)

PROACT: PRevention Of ACute EvenTs of Older People

Om ongeplande ziekenhuisopnames te voorkomen is diepgaande kennis van patiëntgerelateerde, omgevings- en zorggerelateerde factoren noodzakelijk. Met behulp van diverse digitale tools test en meet het onderzoeksteam hoe ouderen langer zelfredzaam kunnen blijven en welke interventies nodig zijn om opname op de SEH te voorkomen. Betrokken onderzoekers: Helianthe Kort (TU/e), Laura Genga (TU/e), Bella Struminskaya (UU), Nienke Bleijenberg (UMC Utrecht)

De onderzoeksteams delen de bevindingen uit hun onderzoek, zodat alle stakeholders in de transitie naar een gezondere samenleving de kennis kunnen benutten.