Het project Healthy LIFestyle for low liTerate teenagers (LIFTS) heeft 23 maart 2023 1,4 miljoen euro toegewezen gekregen van NWO-KIC. LIFTS richt zich op het stimuleren van een duurzaam gezonde leefstijl bij laaggeletterde jongeren in het praktijkonderwijs met behulp van toegankelijke en aantrekkelijke technologieën zoals games. Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en zo’n twintig maatschappelijke partners, goed voor de overige 0,3 miljoen euro, trekken hierin samen op. Het project loopt van september 2023 tot september 2028.

Ongeveer 7,2% van de Nederlandse jongeren heeft een licht verstandelijke beperking. Zij kampen met leerproblemen en groeien vaak op in een lage sociaaleconomische omgeving. Dat maakt het maken van gezonde keuzes extra uitdagend, terwijl de gezondheidsproblemen in deze groep toenemen. Kirsten Verkooijen, projectleider LIFTS en universitair hoofddocent Gezondheid & Maatschappij bij WUR: “Met dit project willen we bijdragen aan een gezonde toekomst voor deze jongeren en hun sociale omgeving. We weten dat er in deze doelgroep veel winst te behalen valt. In dit project gaan we samen met alle betrokkenen zoeken naar praktische oplossingen. Door effectief gebruik te maken van innovatieve gezondheidstechnologie die aansluit bij de behoeften, wensen en belevingswereld van deze jongeren.”

Living labs

Het projectteam richt vier proeftuinen (living labs) in rondom vier Praktijkscholen. Hier vindt participatief onderzoek plaats met en voor praktijkschoolleerlingen, samen met docenten, verzorgers, ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers. Verkooijen: “We richten ons daarbij op twee pijlers: Hoe kunnen we deze jongeren en hun ouders optimaal betrekken? En welke technologieën helpen hen bij het maken van gezonde keuzes? Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsapps die gepersonaliseerde feedback geven in de vorm van een game.”

De combinatie van participatief onderzoek en harde technologieën is uniek en cruciaal, volgens Verkooijen. “Techniek alleen gaat niet werken als de mens, zijn gedrag en de omgeving er niet bij betrokken worden. Wat we zien is dat deze groep jongeren vaak buiten de boot valt, omdat het reguliere (school)aanbod niet aansluit bij hun behoeften. Met meer inzicht in hun leefwereld en motivaties kunnen we effectieve oplossingen ontwikkelen.”

Consortium

Om co-creatie van technologische innovatie mogelijk te maken, trekken kennis-, maatschappelijke en industriële partners samen op. De kern van de academische partners bestaat uit een multidisciplinair onderzoeksteam van het Institute 4 Preventive Health (I4PH), onderdeel van de alliantie. Zij brengen kennis over participatief onderzoek, gedrag, voeding en technologieën in. Maatschappelijke en industriële partners brengen praktijkervaring en technische expertise mee. Betrokken zijn onder andere vier praktijkscholen, de Sectorraad praktijkonderwijs, Stichting Special Heroes Nederland, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, InnoSportLab Sport & Beweeg, Trimbos-instituut, Voedingscentrum, Aptus, Dutch Rose Media BV, GGD Gelderland Zuid en GGD regio Utrecht.

Kennis en Innovatieagenda

Met dit onderzoek draagt het institute 4 Preventive Health bij aan de Kennis en innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. De missie waar deze call uit voortkomt heeft twee doelen voor 2040. Het eerste doel is dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Het tweede doel luidt dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

Betrokken onderzoekers: Kirsten Verkooijen (WUR), Edith Feskens (WUR), Ellen van Kleef (WUR), Monica Mars (WUR), Spencer Moore (WUR), Sanne Raghoebar (WUR), Monique Simons (WUR), Annemarie Wagemakers (WUR), Pieter van Gorp (TU/e), Yuan Lu (TU/e), Hanna Hauptmann (UU), Marloes Kleinjan (UU), Judith Masthoff (UU), Margot Peeters (UU)