Documentaire 1 + 1 = 3

Interdisciplinaire samenwerking is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om benaderingen die disciplinaire en instellingsgrenzen overschrijden. Interdisciplinair onderzoek staat daarom steeds meer in de belangstelling. In deze documentaire neemt een groep academici, variërend van geologen tot kunsthistorici en medische wetenschappers, ons mee op hun interdisciplinaire reis. 1+1=3 laat hun grote enthousiasme zien, maar ook de obstakels die ze tegenkomen. En vooral: hoe sommige uitdagingen overwonnen kunnen worden.

Je bent van harte welkom op onderstaande tijden om deze documentaire samen met collega’s te bekijken en meer te horen over deze barrières en uitdagingen. De film duurt een half uur, daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over (eigen ervaring met) interdisciplinaire samenwerking. Zie onder voor meer data en tijden.

LocatieDatumTijd
Universiteit Utrecht
Alliantiekantoor,
Vening Meineszgebouw C
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht  

Register here
14 september16 – 17 uur (inloop vanaf 15.30)
TU/e
Disruptor
Meeting Room 0.35
Horsten 1
5612 AX Eindhoven

Register here
21 september16 – 17 uur (inloop vanaf 15.30)
WUR
Plus Ultra 2 gebouw
Meeting Room Connect (1.08)
Bronland 12
6708 WH Wageningen

Register here
28 september16 – 17 uur (inloop vanaf 15.30)
UMC Utrecht
Blauwe Collegezaal,
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht 

Registration coming soon
5 oktober
(UMC Utrecht Research Day)
18 – 19 uur (inloop vanaf 17.30)

Erkenning en waardering

Veel jonge en mid-career academici zijn intrinsiek gemotiveerd om hun kennis en samenwerking uit te breiden tot buiten hun eigen disciplinaire omgeving en zo te leren van verschillende perspectieven. Zo kunnen ze crossover-gebieden verkennen en de grenzen van hun vakgebied nader onderzoeken. De academische wereld is echter ingesteld op competitie en hoge productiviteit. Academici krijgen vooral erkenning en waardering voor verdere specialisatie die leidt tot een hoog productieniveau. Onderzoekers die interdisciplinair willen samenwerken, ervaren hierdoor veel barrières.

De reis van een onderzoeksteam

De ontwikkeling van academici is bovendien gericht op weten en zenden, in plaats van vragen stellen en luisteren, twee belangrijke elementen van interdisciplinair onderzoek. De documentaire 1+ 1= 3 laat je de reis van een interdisciplinair onderzoeksteam van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU) zien. Ondanks hun enthousiasme en de beschikbare financiering, stuit de groep op een gebrek aan erkenning en waardering voor hun baanbrekende werk. Samen leren ze dat er specifieke vaardigheden nodig zijn om hun samenwerking zinvol en effectief te maken. 1+1=3 geeft inzicht in de barrières van samenwerking over instellingsgrenzen heen en ook in de manieren om ze te overwinnen.

Alliantie EWUU en Centre for Unusual Collaborations (CUCo)

Het Centre for Unusual Collaborations (CUCo), van de alliantie tussen de Eindhoven University of Technology, Wageningen Universiteit & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht, heeft als missie om ongebruikelijke samenwerkingen te faciliteren. Toekomstige generaties staan voor ongekende uitdagingen; klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, sociaal-economische ongelijkheid en ongelijkheid op het gebied van gezondheid. Systemische structurele transities zijn dringend nodig. Door ‘unusual collaborations’, samenwerking die ons uit onze disciplinaire comfortzones haalt en ons op een andere manier laat nadenken over problemen en mogelijke oplossingen, zijn we in staat grotere maatschappelijke impact te maken.