Een project van ons Circular Society programma heeft geleid tot een prestigieuze Horizon Europe-subsidie van 6,5 miljoen euro voor NATURESCAPES. Deze subsidie stelt de onderzoekers in staat om te onderzoeken hoe Nature Based Solutions (NBS) beter aan elkaar kunnen worden verbonden om duurzame transformaties en positieve veranderingen in de leefomgeving te bevorderen.

Synergie in Nature Based Solutions

De term Nature Based Solutions verwijst naar duurzaamheidsinitiatieven die gebaseerd zijn op de natuur. Hoewel NBS talrijke maatschappelijke en milieuvriendelijke voordelen met zich meebrengen, is er gebrek aan inzicht in de synergie en uitwisseling tussen de NBS-initiatieven.

“De meeste Nature Based Solutions zijn geïsoleerde oplossingen” zegt Katrin Merfeld, econoom aan de Universiteit Utrecht en mede-initiatiefnemer in het NATURESCAPES project. “NBS moeten met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld om echt bij te dragen aan biodiversiteit. We moeten onderzoeken hoe dat het beste kan. Vooral omdat verschillende initiatieven worden geïmplementeerd met beperkte toegang tot, of ten koste van, kwetsbare groepen.”

Als voorbeeld noemt Merfeld een project in Zuid-Amerika, waarbij mangrovebossen worden geplant om koolstof op te kunnen slaan. “Met meer mangroven en meer water om in te groeien, zullen er ook meer muggen komen, met een risico op meer malariagevallen. Dat zal een negatief effect hebben op de mensen die niet de middelen hebben om zich hiertegen te beschermen. Er is dus een afweging met aan de ene kant een voordeel voor de natuur en de samenleving als geheel, maar slechtere gezondheidsomstandigheden voor sommigen aan de andere kant. We moeten uitzoeken hoe de overkoepelende implementatie van NBS kan worden versterkt om een meer inclusieve en duurzame ontwikkeling te genereren die sociaal rechtvaardig is’’.

Een consortium van onderzoekers van verschillende universiteiten en NGO’s zal dit vanaf november 2023 onderzoeken in verschillende casestudies, zowel in het wereldwijde ‘Zuiden’ als het ‘Noorden’. Idealiter zal dit leiden tot een handleiding om lokale initiatieven te laten slagen, in samenwerking met de relevante belanghebbenden waaronder voorheen achtergestelde groepen.

Rol van EWUU alliantie

In 2021 en 2022 werden subsidies uitgekeerd om onderzoek naar NBS mogelijk te maken. Vanuit deze projecten ontstond ook de kans om mee te dingen naar de Horizon-subsidie. De EWUU-alliantie zorgde voor financiële ondersteuning van twee onderzoekers, Katrin Merfeld en Helen Toxopeus, om het schrijven van het Horizon-voorstel rondom NBS te faciliteren. Daarnaast werd er binnen de EWUU een nieuwe onderzoekslijn opgebouwd over NBS in Circulaire en Inclusieve Steden. Dit zorgde voor een prominente positie van NBS in onze nieuwe thematische hub Urban Rural Circularity die in 2023 werd opgericht binnen het Circular Society programma.

Onderzoekspartners

Betrokken onderzoekers: Eveline van Leeuwen (WUR), Katrin Merfeld (UU), Helen Toxopeus (UU), Harriet Bulkeley (UU)

Binnen het project wordt samengewerkt met externe partners: de Central European University, Nature Conservancy Europe, Trinity College Dublin, Lund University, ICS University of Lisbon, het WWF en adviesbureau Grupo Leara en met lokale partners en gemeenschappen in Colombia, Peru, de Verenigde Staten, Ierland, Italië, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden en Roemenië.