Een EWUU-project op het gebied van Artificial Intelligence heeft geleid tot een prestigieuze Horizon Europe-subsidie van 18 miljoen euro om het gebruik van door de patiënt gegenereerde gezondheidsgegevens te verbeteren in nauwe samenwerking met industriepartners.

 Het IMPROVE-consortium, bestaande uit 26 interdisciplinaire partners, heeft een Horizon Europe-subsidie van 18 miljoen euro ontvangen. Binnen dit consortium leidt Rens van de Schoot, van de Universiteit Utrecht, het werkpakket dat de basis zal vormen van het gehele project. ‘Met open-source, AI-ondersteunde ASReview-software kunnen we grote hoeveelheden tekst screenen’, zegt Van de Schoot. ‘Dit helpt wetenschappers en professionals in de andere werkpakketten om een overzicht te krijgen van de meest relevante gegevens voor hun werk. Op een zo efficiënt mogelijke manier en met transparantie in het proces.’ EWUU investeert in dit succes door nieuwe financiering te verstrekken en zo de samenwerking tussen de vier instellingen op dit gebied te versterken.

Gezondheidsgegevens

Een van de belangrijkste doelen van het IMPROVE-consortium is het verbeteren van het gebruik van door de patiënt gegenereerde gezondheidsgegevens, zoals laboratoriumresultaten of de medische voorgeschiedenis van de patiënt. ‘De ASReview-software zal helpen bij het sorteren van alle tekstinformatie binnen deze dataset’, zegt Van de Schoot. Met behulp van deze gegevens kun je bij het behandelen meer rekening houden met de voorkeur en de ervaringen van de patiënt. Het zal ook de ontwikkeling van medische apparaten verbeteren op basis van de voorkeuren en ervaringen van de patiënt. En het zal snellere marktintroductie van bepaalde producten en zorgoplossingen mogelijk maken.’

Open, transparant en reproduceerbaar

Je zou kunnen zeggen dat open AI, zoals chat GPT, een tool als ASReview overbodig maakt. Van de Schoot: ‘Het grote verschil is dat we werken met een systeem dat open, transparant en volledig reproduceerbaar is, terwijl chat GPT een black box is. We geloven ook dat mensen altijd verantwoordelijk moeten zijn voor de keuzes die worden gemaakt, bijvoorbeeld welke relevante papers moeten worden opgenomen.’

Industriepartners

Het consortium is een publiek-privaat partnerschap (PPP), met partners zoals Philips Medical System Nederland BV, Roche en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Van de Schoot: ‘Het idee van de subsidie is dat door industriële partners te financieren, deze worden gestimuleerd om samen te werken met de overheidsinstellingen. Universiteiten zullen de knowhow en experts leveren, en de industriepartners zullen het werk uitvoeren. Deze manier van samenwerken is erg spannend, omdat het de normale manier van samenwerken op zijn kop zet. Ik kijk er naar uit om aan het project te werken, en ben benieuwd naar de vele inzichten die deze co-creatie ons zal brengen.”

Rol van EWUU

In 2021 ontvingen Van de Schoot en zijn teamleden: Chris Knighting (TU/e), Bedir Tekinerdogan (WUR) en Daniel Oberski (UMC Utrecht), en teamleden van buiten de alliantie een subsidie van €40.000,- van ons Artificial Intelligence programma, met als doel AI-ondersteunde tools in de gezondheidszorg te bieden en een subsidievoorstel voor het Horizon Europe-financieringsprogramma te schrijven. Het oorspronkelijke zaaigeld van EWUU heeft de ontwikkeling van een werkpakket voor een EU-voorstel mogelijk gemaakt. Hoewel het team er niet in slaagde de oorspronkelijk beoogde EU-subsidie veilig te stellen, ging de samenwerking met technologiebedrijven door, waardoor het technologische gereedheidsniveau (TRL) van het onderzoek werd verhoogd. Het team bleef de WP-beschrijving gebruiken voor andere subsidies zonder de betrokkenheid van alle vier de universiteiten. Dit komt omdat voor de meeste EU-aanvragen niet zoveel Nederlandse universiteiten mogen worden toegevoegd.