Biofysicus Lukas Kapitein is verkozen tot nieuw lid van de European Molecular Biology Organization (EMBO). De organisatie is een genootschap van toonaangevende onderzoekers in de levenswetenschappen. Het lidmaatschap vloeit voort uit Kapiteins grote wetenschappelijke verdiensten.

EMBO wees onlangs 69 nieuwe leden aan, waaronder Kapitein. Hun expertises lopen flink uiteen binnen de levenswetenschappen, maar alle leden staan bekend om de grote bijdragen die ze leveren aan hun vakgebied.

Kapitein is hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Biofysica aan de Universiteit Utrecht en mede-oprichter en stuurgroeplid van ons Centre for Living Technologies.

Lees verder op uu.nl