Op 21 juni 2023 verscheen een artikel in Science Guide ‘Niet alfa, bèta of gamma: onderwijs van de toekomst is sigma’ De link naar het volledige artikel.

Willen we studenten opleiden voor discipline-overstijgende samenwerkingen, dan moeten we af van het huidige keurslijf met kaders van ‘alfa’, ‘bèta’ en ‘gamma’. Dat bepleiten Ulrike Wild, projectleider studentmobiliteit EWUU, en Sabine Uijl, programma manager onderwijs EWUU. Zij roepen op het stelsel open te breken en ruimte te maken voor een andere benadering van de wetenschappelijke disciplines: de sigma-benadering. Meer dan tachtig wetenschappers, waaronder zeven rectores, ondertekenen hun betoog.

Lees verder op Science Guide