Onderzoekers van ons Circular Society programma hebben 5 miljoen euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee gaan de onderzoekers circulaire strategieën ontwikkelen om het gebruik van wegwerpproducten in ziekenhuizen te beperken. De onderzoekers binnen EWUU hebben de subsidie verkregen samen met een consortium van Erasmus Medisch Centrum, TU Delft en RSM. Het Erasmus MC leidt het onderzoeksproject.

CO2 voetafdruk van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-voetafdruk van Nederland. Ziekenhuizen maken veelvuldig gebruik van wegwerp producten, zoals handschoenen, spuiten, infuuszakken en katheters. Het huidige beleid resulteert in verbranding van ziekenhuisafval, zonder waardeherwinning van de gebruikte grondstoffen. Bovendien worden veel ongeopende, originele verpakkingen weggegooid vanwege strenge infectiepreventieprotocollen. Gezien het huidige klimaat- en materiaalcrisis is er dringend behoefte aan andere benadering van materiaalgebruik in ziekenhuizen

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 van de Nederlandse overheid heeft opgeroepen tot een circulaire en duurzame gezondheidszorg, met het doel om in 2050 klimaatneutraal en 100% circulair te zijn. In dit kader streeft de onderzoeksproject ernaar het gebruik van wegwerpproducten in ziekenhuizen te verminderen en een circulaire en toekomstbestendige bedrijfsvoering te bevorderen.

Doel van het onderzoek

Een belangrijk doel van het onderzoek zijn de belemmeringen en kansen voor circulariteit in ziekenhuizen in kaart brengen. Van daaruit wil de onderzoeksgroep concrete en wetenschappelijk onderbouwde interventies ontwikkelen. Die interventies richten zich op het verduurzamen en verminderen van wegwerpproducten, op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en op het faciliteren van gedragsverandering.

Peter Blankestijn, lid van de stuurgroep van Circular Society en verantwoordelijk voor het Circular Hospital-thema, is erg blij met de subsidie. “Het laat zien dat wij – de EWUU alliantie, Erasmus MC en de andere partners – onze verantwoordelijkheid willen nemen voor het verduurzamen van de zorg. En dat we samen met kennisinstellingen en industrie samen gaan werken aan het ontwikkelen van concrete en schaalbare oplossingen die een circulair ziekenhuis een stap dichterbij brengen.”

Belangrijke rol van EWUU in toekenning

Zowel EWUU als een consortium bestaande uit Erasmus MC, TU Delft en Rotterdam School of Management van de Erasmus University dienden een vooraanmelding in voor de subsidie. Vanwege de overlap in hun voorstellen besloten ze samen te werken aan één gezamenlijk voorstel. Hierbij werden onderzoekers van al onze instellingen en zorgprofessionals vanuit UMC Utrecht betrokken, met speciale ondersteuning van het Circular Safe Hospitals-team.

Betrokken onderzoekers: Myriam Cloodt (TU/e), Vikrant Sihag (T, Duygu Keskin (TU/e), Bas van Vliet (WUR), Wei Shan Chen (WUR), Laura Piscicelli (UU), Ellen Moors (UU), Jelle Ruurda (UMC Utrecht), Redmer van Leeuwen (UMC Utrecht), Petra Dijkman (UMC Utrecht), Sacha Tensen (UMC Utrecht).