Digital Twinning, Decision Support Systems en/of Serious Gaming voor Circular Safe Hospitals (CHS)

Heb jij hart voor het bevorderen van circulaire oplossingen in ziekenhuizen door middel van interdisciplinaire samenwerking en innovatief onderzoek? Wij bieden we onderzoekers met een nieuwe ronde zaaigeld de kans om samen te werken en impact te creëren op het gebied van circulariteit.

Over dit seed fund

De gezondheidszorgsector staat voor uitdagingen op het gebied van milieu-impact, grondstoffenverbruik en duurzaamheid. Om deze dringende kwesties aan te pakken, leggen we de focus op het thema Circular Safe Hospitals.

Dit initiatief heeft tot doel samenwerking te bevorderen tussen EWUU-partners (Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht) bij de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van Digital Twins, Decision Support Systems en/of Serious Gaming die circulariteit in ziekenhuisomgevingen kunnen bevorderen.

Onderzoeksthema’s

Voor deze seed call vragen we om een voorstel in te dienen dat onderzoek doet naar Digital Twins, Decision Support Systems en/of Serious Gaming-oplossingen die circulariteit in ziekenhuizen verbeteren. Daarnaast moet het onderzoek passen binnen één van de vier onderzoekslijnen van Circular Safe Hospitals.

  • Circular alternatives for medical disposables
  • Medication without harm – preventing waste and pollution
  • Circular strategies for medical devices & procedures
  • Future-proof patient diets: balancing nutrition and circularity

Wie kan indienen?

Als je een vast of tenure-track personeelslid bent aan een van onze EWUU-instituten, kom je in aanmerking om als hoofdaanvrager op te treden. Bovendien moeten voorstellen ten minste drie (mede)aanvragers EWUU-instituten bevatten. Je kunt deelnemen aan maximaal twee voorstellen, maar bij slechts één als hoofdaanvrager.

Details

We hebben €60.000 gereserveerd dat aan één project zal worden toegekend. De maximale duur van het project is 12 maanden en moet uiterlijk op 31 december 2024 worden afgerond.

Onze basisgedachte is dat het zaaigeld kan worden gebruikt voor alles wat helpt bij het werken aan een grotere externe subsidieaanvraag waarin Digital Twins, Decision Support Systems en/of Serious Gaming voor Circular Safe Hospitals wordt behandeld. Dit kan ondersteuning omvatten voor de daadwerkelijke voorbereiding van een grotere subsidieaanvraag of bij voorlopig onderzoek om het noodzakelijke fundament te leggen voor een latere grotere subsidieaanvraag. Andere goed onderbouwde projecten, die meer creatief of experimenteel zijn, zijn ook mogelijk.

Voorstel indienen

De deadline voor deze Seed Fund Call is 15 oktober 2023. Download de volgende formulieren om een projectidee in te dienen:

Vragen?

Met vragen kun je contact opnemen met Sacha Tensen (s.tensen@umcutrecht.nl) of Jurgen Ganzevles (j.h.ganzevles@tue.nl)