Professor Tom de Greef van Eindhoven University of Technology heeft een NWO Vici-subsidie voor zijn baanbrekende werk op het gebied van opslag en bewerking van DNA-data toegekend gekregen. De subsidie van 1,5 miljoen euro, is een belangrijke mijlpaal in de carrière van De Greef en onderstreept het belang van zijn baanbrekende onderzoeksinspanningen. Tom is een van de vier bestuursleden van ons Centre for Living Technologies.

Het project van De Greef, getiteld “Next-generation micromaterials for DNA data storage and data editing” (DNA Miner), beoogt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop gegevens worden opgeslagen met behulp van DNA als opslagmedium. Met de exponentiële groei van digitale gegevens hebben conventionele opslagtechnologieën te kampen met beperkingen op het gebied van capaciteit, levensduur en duurzaamheid. DNA, met zijn ongeëvenaarde dichtheid en duurzaamheid, biedt een veelbelovende oplossing voor deze uitdagingen.

Recente schattingen suggereren dat de bestaande technologieën voor gegevensopslag de exploderende gegevensproductie tegen 2030 niet zullen kunnen bijhouden. Daarom is er dringend behoefte aan zeer efficiënte, niet-vluchtige en duurzame opslagmedia. DNA komt in dit opzicht naar voren als een voorloper vanwege zijn opmerkelijke eigenschappen. Om het potentieel van DNA als oplossing voor gegevensopslag volledig te benutten, zijn er echter innovatieve technologieën nodig om het uitlezen en manipuleren van opgeslagen gegevens op grote schaal mogelijk te maken.

Het project DNA Miner van De Greef probeert in deze behoefte te voorzien door slimme micromaterialen en technologieën te ontwikkelen die de opslag van gegevens verbeteren. Door DNA-bestanden in te kapselen in thermoresponsive, magnetische microcapsules streeft het onderzoeksteam naar schaalbare en herhaalde uitlezing van gegevens, fysieke manipulatie en terughalen van individuele bestanden en directe moleculaire bewerkingen op opgeslagen DNA.

Het project is multidisciplinair en integreert materiaalkunde, robotica, micro-engineering en moleculaire biologie. Het doel is niet alleen om het huidige begrip van de opslag van DNA-gegevens te vergroten, maar ook om de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden in dit opkomende veld.