De EWUU alliantie kondigt een nieuwe ronde van Seed Funding aan, speciaal voor onderzoekers aan TU/e, WUR, UU of UMC Utrecht die werken aan grensverleggend, innovatief onderzoek met maatschappelijke impact. We initiëren seed calls die aansluiten bij onze onderzoeksthema’s. De geselecteerde projecten ontvangen een subsidie die samenwerking op het gebied van onderzoek stimuleert. In april kunnen onderzoekers voorstellen indienen bij ons institute 4 a Circular Society (i4CS) en institute 4 Preventive Health (i4PH).

Seed Call Circular Society: Co-creëren van circulaire innovaties voor de regio Utrecht

Het Institute 4 a Circular Society (i4CS) biedt Seed Funding aan voor onderzoekers aan TU/e, WUR, UU of UMC Utrecht die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van circulaire oplossingen. In samenwerking met de provincie en stad Utrecht ligt de focus op Urban-Rural Circularity (URC). Voor deze call dienen de onderzoekers op 29 mei in Utrecht een pressurecooker bij te wonen om samenwerkingsvoorstellen te ontwikkelen gericht op specifieke kennishiaten die in de regio Utrecht zijn geïdentificeerd. Het doel is om innovatief onderzoek met directe maatschappelijke impact te stimuleren, waarbij uitdagingen zoals ruimtelijke claims, digitale innovatie en het meten van circulariteit in een regionale context worden geadresseerd. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen zich inschrijven voor de sessie op 29 mei om zo bij te dragen aan het streven naar een circulaire samenleving. Budget: €40.000 per project; vier subsidies beschikbaar.

Meer over deze call en aanmelden voor de Pressurecooker op 29 mei

Seed Call Preventive Health: Open Call om voorstellen in te dienen

Het Institute 4 Preventive Health kondigt een Open Call for proposals aan, gericht op transdisciplinair onderzoek om preventieve gezondheid te bevorderen in lijn met de agenda van Health Holland. Met als missie het verlengen van de gemiddelde gezonde levensduur en het verminderen van gezondheidsverschillen in 2040, nodigt het i4PH uit tot het indienen van voorstellen gericht op vier belangrijke onderzoeksthema’s: Healthy Start, Preserving Health, Living with Disease, and Health @ Home. Bij de voorstellen moeten ten minste drie medeaanvragers van de EWUU alliantie instituten (TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht) betrokken zijn, met een maximale financiering van € 50.000 per project; er zijn drie subsidies beschikbaar.

Meer informatie over deze oproep