Het bestuur van de EWUU alliantie tussen Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht heeft besloten Jaap Trappenburg met ingang van 12 augustus te benoemen tot EWUU Alliantiecoördinator.

De Alliantiecoördinator ondersteunt de besturen van de vier instellingen bij het verder versterken van de strategische samenwerking en het uitdragen van het belang daarvan voor studenten, medewerkers en stakeholders in de samenleving. Het motto van de strategische samenwerking is Challenging future generations. Door middel van een onconventionele aanpak daagt de EWUU alliantie nieuwe generaties onderzoekers, docenten en studenten uit om samen te werken, over disciplines heen, zonder vooraf grenzen op te leggen. De vier instellingen werken samen op het gebied van Preventive Health, Circular Society, Living Technologies, Artificial Intelligence, Onderwijs en door het stimuleren van Unusual Collaborations met expertise en training. Centraal in de samenwerking staat de vraag hoe de vier instellingen gezamenlijk kunnen bijdragen aan maatschappelijke transities door middel van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht. De coördinator inspireert, verbindt en brengt goede ideeën verder en werkt hiervoor samen met collega’s van de vier instellingen. Jaap Trappenbug start per 12 augustus 2024 als Alliantiecoördinator en volgt hiermee Esther Stiekema op.

Jaap Trappenburg is universitair hoofddocent zorginnovatieonderzoek en valorisatie aan het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2016 was hij medeoprichter van het Healthcare Innovation Center (THINC.) om innovatie-onderzoek toegankelijk te maken, ook buiten de academische omgeving. Zijn onderzoeksprogramma TASTE (Tailored Self-management & eHealth) heeft als doel de zorg voor chronisch zieken te transformeren door een versnelde introductie van impactvolle digitale gezondheidsinnovaties.