In april van dit jaar publiceerde ons institute 4 Preventive Health (i4PH) een Open Seed Call die zich richtte zich op transdisciplinair onderzoek dat aansluit bij de vier onderzoekslijnen van het i4PH. We zijn blij te kunnen melden dat na een zorgvuldige selectie vier projecten, waarbij 23 onderzoekers zijn betrokken, zijn beloond met Seed Funding.

Onderzoekslijn Healthy Start – Wonder and grow healthy

A dual-approach for picky eating children with autism spectrum disorder to support healthy eating habits.

Kieskeurig eetgedrag komt vaak voor bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS), wat leidt tot voedingsgebreken en gezondheidsrisico’s zoals obesitas en ondervoeding. Dit project heeft als doel een interactief platform te ontwikkelen dat de sensorische ervaringen verbetert om meer diverse eetgewoonten bij kinderen met ASS aan te moedigen. Het spelgebaseerde platform zal onder andere essentiële ondersteunende hulpmiddelen bieden voor ouders, zodat zij het eetgedrag van hun kinderen effectief kunnen begeleiden. Door ouders en zorgprofessionals bij het ontwerpproces te betrekken, zijn de voorgestelde oplossingen afgestemd op de behoeften in de praktijk. Dit zal gezondere eetgewoonten voor kinderen met ASS bevorderen.

Team

Partner

Lees meer over dit project op de projectpagina.

Onderzoekslijn Preserving Health – How do system actors bend the rules?

How do system actors bend the rules of the system to mitigate socioeconomic insecurity and enhance health among vulnerable populations?

Gezondheidsverschillen in Nederland vormen aanzienlijke uitdagingen voor mensen die te maken hebben met sociaal-economische onzekerheid. Onderzoek toont aan dat individuen in dergelijke omstandigheden een kortere levensverwachting hebben en eerder gezondheidsproblemen ervaren in vergelijking met degenen in financieel stabielere posities. Ondanks het uitgebreide sociale welvaartsstelsel in Nederland, dat bestaat uit diverse sociale zekerheidsregelingen, financiële toelagen en uitkeringen, blijft het voor veel mensen moeilijk om hun weg hierin te vinden. Door nauw samen te werken met systeemactoren (bijvoorbeeld eerstelijnsprofessionals en ambtenaren) die de mazen in de systeemregels vinden en daardoor succesvol mensen in sociaal-economische onzekerheid helpen, wil dit project innovatieve benaderingen verkennen om sociaal-economische zekerheid te bevorderen en de gezondheidsresultaten voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren.

Team

Lees meer over dit project op de projectpagina

Onderzoekslijn Living with Disease – HOBO

HOrmonal disbalances impacting BOdy composition in women living with obesity A preparatory scoping review and pilot validation study

Lichaamssamenstelling speelt een cruciale rol in de gezondheid van mensen met chronische ziekten, met name obesitas. Het nauwkeurig monitoren van lichaamssamenstelling bij patiënten met obesitas brengt echter aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Traditionele methoden zoals DEXA, MRI en CT-scans zijn weliswaar nauwkeurig, maar onpraktisch voor routinematig klinisch gebruik vanwege de kosten en stralingsblootstelling. Bio-impedantieanalyse (BIA) biedt een toegankelijker alternatief, maar mist nauwkeurigheid, vooral bij individuen met een verstoorde vochtbalans. Bij vrouwen wordt de complexiteit verder vergroot door schommelingen in de geslachtshormonen. Dit project heeft als doel deze uitdagingen aan te pakken door het ontwikkelen nauwkeurigere methoden voor het meten van lichaamssamenstelling op individueel niveau. Daarbij wordt rekening gehouden met hormonale schommelingen. Dit biedt een weg naar thuismonitoring van lichaamssamenstelling en hormonale onevenwichtigheden.

Team

Partners

Lees meer over dit project op de projectpagina

Onderzoekslijn Health @ Home – CardioWatch

Remote Monitoring of Food-Intake of Older Cardiometabolic Patients in Home Environment

De wereldbevolking vergrijst snel, en het percentage van mensen van 65 jaar en ouder zal naar verwachting binnen vier decennia 22% bereiken, wat aanzienlijke druk op de gezondheidszorgsystemen legt. Om dit te mitigeren, ligt de focus op zelfmanagement en thuiszorg, met name door middel van nauwkeurige voedingsmonitoring. Geavanceerde technologieën, variërend van voedingsdagboeken tot smartphone-apps, worden voor dit doel ontwikkeld om de gezondheid van ouderen te verbeteren en kosten te verlagen. Ondanks de potentiële voordelen hebben ouderen specifieke vereisten voor technologiegebruik, wat momenteel resulteert in lage naleving en verminderde langetermijneffectiviteit van deze interventies. De haalbaarheid van technologiegebruik, vooral voor oudere cardiometabole patiënten en voedingsmonitoring, moet nog volledig worden beoordeeld. Het doel is om de onopvallendheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en acceptatie van deze monitoringapparaten onder oudere patiënten, met name degenen met cardiometabole aandoeningen, te evalueren.

Team

Lees meer over dit project op de projectpagina