28
april
2023
28/04/2023
17:00
-

Call Urban-Rural Circularity. De transitie naar een circulaire samenleving vraagt om onderzoek naar het raakvlak tussen de stad en haar landelijke omgeving. Voor de duurzame ontwikkeling van stad en platteland zijn systemische circulaire oplossingen nodig. De uitdaging is om kringlopen regionaal te sluiten en steden en plattelandsgebieden met elkaar te verbinden. Deze call, deadline 28 april, is uitgezet door het programma Circular Society en bedoeld om nieuwe samenwerking en onderzoek te initiëren en om bestaande samenwerking te ondersteunen in opschaling.

Meer informatie over de call en Circular Society vind je op onze website

Om matchmaking te vergemakkelijken en je te helpen in contact te komen met onderzoekers van onze instellingen is er een TEAMS omgeving ingericht. Je bent welkom om je aan te sluiten en je (eerste) ideeën te posten en te delen.