05
oktober
2022
05/10/2022
08:30
UtrechtInc, Padualaan 8 Utrecht

Onze volksgezondheid is direct gerelateerd aan het klimaatprobleem. Daarom is verduurzaming van de ziekenhuiszorg op korte termijn een absoluut noodzakelijk. Alleen dan kunnen we goed doen voor patiënten, zonder hun toekomst te schaden.

Gelukkig worden er al veel projecten ter verduurzaming van de zorg gestart, niet in de laatste plaats vanaf de werkvloer. Wij denken echter dat we nog een stuk sneller kunnen verduurzamen als we dat samen doen en als we duurzaamheid structureel meenemen bij keuzes op bestuurlijk niveau. Daarom organiseren we een multidisciplinaire hackathon: van zorgprofessional tot bank, van zorgverzekeraar tot beleidsmedewerker bij VWS, van industrie tot afvalverwerker. De resultaten van de hackathon zullen we vervolgens aan zorgbestuurders rapporteren.

Voor wie?

Iedereen die wil verduurzamen en iets te maken heeft met ziekenhuiszorg. Haak aan als je om tafel wil over één van de volgende onderwerpen: Duurzame farmacie, Minder plastic, Groener Beleid, Creatieve innovaties (allen met linkje naar thema).

Programma

08.00 Ontbijt en inloop
08.30 Dagstart
09.15 Pauze
09.30 Probleemdefinitie en oplossingsrichting
12.00 Lunch
13.00 Oplossing uitwerken
16.00 Pitches en afsluiting
17.00 Afsluiting en borrel

Deze Hackathon wordt mede georganiseerd door Circulair Hospital en is een initiatief van de Zorgambassade.

Aanmelden

Click hier voor registratie