21
november
2024
21/11/2024
09:00
Jaarbeurs Utrecht

Preventive Health Conference 2024 – Just Transformations

Door een stijgende levensverwachting, de toename van chronische aandoeningen op latere leeftijd, en een toenemende druk op de gezondheidszorg, wordt de verschuiving van curatieve naar preventieve gezondheidszorg als essentieel beschouwd.

Maar is het werkelijk zo eenvoudig als “just that”? Tijdens deze conferentie onderzoeken we welke stappen echt nodig zijn om de benodigde veranderingen te realiseren. Welke middelen en samenwerkingen zijn cruciaal om deze transitie te bevorderen? Hoe zorgen we ervoor dat deze verschuivingen rechtvaardig zijn en bestaande gezondheidsverschillen niet vergroten? Met andere woorden, hoe waarborgen we dat deze veranderingen gelijkwaardig oftewel “just” zijn voor iedereen?

Waar gaat deze conferentie over?

De conferentie verkent verschillende toekomstscenario’s voor preventieve gezondheidzorg. Hoe zou de gezondheid van de Nederlandse bevolking eruit kunnen zien in 2040? In keynote speeches, paneldiscussies en netwerksessies gaan we in op prangende vragen: Wat moet er gebeuren om gezonde toekomstscenario’s te realiseren? Wat zijn de drijfveren achter deze gewenste toekomstbeelden van preventieve gezondheid? Hoe gaan we om met belanghebbenden en gevestigde instellingen binnen de streng gereguleerde gezondheidssector? En hoe voorkomen we dat gezondheidsverschillen toenemen tijdens de overgang naar preventieve zorg?

Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Het i4PH nodigt experts uit verschillende vakgebieden uit, waaronder academici, overheid, industrie, maatschappelijke groepen en zorgverzekeraars, om samen met ons vorm te geven aan de toekomst van de gezondheidszorg.

Registreer je nu – Meer informatie

Benieuwd naar het programma, de sprekers, keynote-sessies en breakout-sessies? Of wil je meteen je plek reserveren? Leer meer over de conferentie en registreer je op de website van het institute 4 Preventive Health.