Impact

De werkgroep Impact stelt zich ten doel om de alliantie op het gebied van impact te ondersteunen, voortbouwend op bestaande impact-expertise en gericht op de alliantie thema’s en prioriteiten. Daarnaast wordt gekeken hoe de samenwerking binnen de alliantie kan worden geïntensiveerd en waar nodig kan worden versterkt, waarbij actuele ontwikkelingen in de maatschappij worden meegewogen.

Leden van de werkgroep

Secretaris van de werkgroep