Onderwijs

De Onderwijsgroep ontwikkelt instrumenten om academici van de toekomst op te leiden. Zij is georganiseerd in een stuurgroep, die sturing geeft aan de gezamenlijke onderwijsplannen, en in verschillende projecten, geleid door projectleiders vanuit de instellingen.

Leden van de stuurgroep

Secretaris onderwijs

Projectleiders