Unusual collaborations

De werkgroep Unusual collaborations pleit voor out of the box-denken en het creëren van ruimte om ongebruikelijke samenwerkingen mogelijk te maken. Hierdoor ontstaan onverwachte verbanden over de grenzen van vakgebieden heen.

Leden van de werkgroep

Ondersteuning