Om samenwerkingsinitiatieven van de vier alliantie-instellingen op het gebied van AI for Health te faciliteren en financieel te ondersteunen, is een Call for Projects geïnitieerd. Deze call is bedoeld voor activiteiten ter voorbereiding van een grotere subsidieaanvraag.

Meer informatie over deze call is te vinden op onze webpagina

Thema’s

Het projectvoorstel heeft betrekking op ten minste één van de categorieën van de hoofdthema’s van AI for Health: Preventie, Diagnose, Behandeling en Zorg. Daarnaast raakt het minstens één cross cutting-theme / building block.

Begroting

De subsidieaanvraag bedraagt ​​minimaal 15K en maximaal 40K. Het totale budget voor 2021 ligt rond de 120K.

Deadline

Deadline voor aanmelding is 1 november 2021, 18.00 uur.