Ondernemen, onderzoeken én lesgeven.

Onderwijs voor studenten en professionals waarin zij samenwerken en samen leren van relevante vraagstukken uit de praktijk. Dat is de droom van Yvette Baggen, focusgroeplid bij Leven Lang Ontwikkelen van de strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht. ‘Zo kan iedereen blijven groeien – studenten en professionals – en tegelijkertijd duurzame impact genereren door aan relevante vraagstukken te werken.’

Yvette: ‘Ik was na zes jaar werken in de academische wereld nieuwsgierig naar een meer commerciële werkomgeving en ben gaan solliciteren bij een organisatie buiten het academische. Bij een verzekeringsmaatschappij klikte het zo goed, dat ik daar als learning expert bij het Learning & Development team aan de slag ben gegaan. Hoewel ik daar ontdekte dat m’n hart toch bij het onderwijs en onderzoek ligt, kan ik het iedereen aanraden: het was enorm verrijkend om in een compleet andere omgeving te werken.  Je merkt wat voor vraagstukken er leven – er zijn zoveel kansen om met de universiteit samen te werken en elkaar te versterken!’

Yvette Baggen

Leven Lang Ontwikkelen binnen de alliantie
Gezamenlijk ontwikkelen de vier instanties een aanpak van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Door kennis te bundelen zijn de partners in staat om te voldoen aan de behoefte van nascholing bij professionals en hun organisaties. Tegelijkertijd optimaliseren de instellingen hiermee hun maatschappelijke en zakelijke impact. Na de zomer worden onder andere de Interdisciplinaire cursus Preparing for the Next Pandemic en Modular programme in Didactics verwacht. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Severina Grotenhuis.

Ondernemen als onderzoeker
Het is belangrijk dat docenten én onderzoekers binnen universitaire instellingen voeling houden met de maatschappij, is Yvette van mening. Door als universiteit stevig in de maatschappij staan, bijvoorbeeld door samen te werken en leren met professionals, dan voel je de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen goed aan. Dat is ook voor de studenten waardevol. Door aan authentieke taken te werken van echte opdrachtgevers, leren zij omgaan met het complexe karakter van hun toekomstige werk – zeker duurzaamheidsvraagstukken zijn vaak doordrenkt van tal van onzekerheden. En dat is precies waar ondernemend leren over gaat: het leren omgaan met onzekerheid en het verwelkomen van onverwachte wendingen in het werken aan projecten. Juist in het leerproces liggen tal van prachtige leermomenten verscholen. ‘Vanuit onze onderzoeksgroep Education and Learning Sciences geven we al langere tijd op deze manier onderwijs en blijven we onderzoeken wat werkt – en welke impact dergelijk onderwijs heeft. Ook doen we binnen de Strategische Alliantie onderzoek naar ‘challenge-based learning’, waarin het werken aan authentieke, complexe taken in een interdisciplinair team centraal staat.’

Er zijn veel docenten die een baan aan de universiteit combineren met een baan of stage in het werkveld. Yvette zag de mogelijkheid om haar baan als onderzoeker en docent te combineren met zelfstandig ondernemen.

‘Ook nu ik weer voor de universiteit werk, blijf ik zoeken naar manieren om de relatie met het bedrijfsleven te onderhouden’, vertelt Yvette. ‘Vooral door te netwerken, maar ik heb ook net een kvk-nummer aangevraagd. Ik wil buiten mijn aanstelling bij de WUR zelf opdrachten doen voor externe organisaties in de vorm van cursussen en adviesopdrachten rondom ondernemerschap. Ik ben blij dat ik me vanuit de leerstoelgroep gesteund voel om dit te doen. Het ondernemen dwingt me om in de schoenen van de klant te gaan staan, ik moet ondernemend denken en echt waarde creëren voor anderen. Dat vraagt dat je de taal van de klant, van de business, leert spreken. Bovendien sluit het ondernemen mooi aan bij mijn onderzoek naar entrepreneurial learning. Ik kan hier met mijn hoogleraar gelukkig goed over praten en hij staat volledig achter mijn aanpak.’

Lesgeven aan professionals  
Zelfstandig ondernemen biedt daarnaast de kans om meer uitvoerend werk te doen voor het werkveld, zoals het verzorgen van cursussen voor professionals. Door professionals uit het werkveld uit te nodigen aan de universiteit, kunnen zij de wetenschap beter leren begrijpen.

‘Als je lesgeeft aan professionals krijg je een indruk van wat er in de praktijk speelt. Dat is zo interessant! Zowel als input voor onderzoek als onderwijs. Je versterkt je relatie met het werkveld en dat leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Het helpt mij om onderzoek te doen dat relevant is voor de praktijk, en de voorbeelden van professionals kan ik gebruiken in mijn onderwijs,’ aldus Yvette. Ik vind het leuk om te merken dat oud collega’s van de verzekeringsmaatschappij nu regelmatig gastcolleges geven in mijn onderwijs. En dat ze meedoen door casussen in te brengen waar studenten aan werken. Dat is iets wat ik verder wil versterken en integreren in mijn cursussen, zodat studenten en professionals uiteindelijk écht samen werken aan relevante vraagstukken – en er allebei van leren. Zo versmelt leven lang ontwikkelen voor studenten en professionals in innovatieve onderwijsprogramma’s waar studenten en professionals in gemixte teams aan complexe, relevante vraagstukken werken.’

Yvette Baggen werkt als Assistant Professor bij de Education and Learning Sciences Group van Wageningen
University & Research op de gebieden ondernemend leren en ondernemerschapsonderwijs. Daarbij is Yvette ook focusgroeplid bij de werkgroep Leven Lang Ontwikkelen van de strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht.
Yvette is van huis uit onderwijskundige en het thema leven lang ontwikkelen ligt haar nauw aan het hart.