Is het noodzakelijk om dieren te gebruiken voor het testen van producten en medische veiligheid, of kunnen we zonder? Hoe zien onze supermarkt en gezondheidszorg eruit als we vandaag stoppen met dierproeven? Over deze vraagstukken buigen bachelor- en masterstudenten en professionals zich in de Replacing Animal Testing (RAT) challenge van de alliantie Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht die vandaag is gestart.

In de RAT challenge gaan bijna 50 studenten (bachelorstudenten van universiteit, de Hogeschool Utrecht en masterstudenten) én professionals (artsen, dierenartsen, biologen, managers) aan de slag met het complexe probleem van dierproeven. Daniela Salvatori, Professor of Comparative Anatomy & Physiology aan Universiteit Utrecht en voorzitter van de Utrechtse werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovatie is samen met Erik van der Spek van de TU Eindhoven en Ludo Hellebrekers van Wageningen Universiteit initiatiefnemer van deze challenge. Daniela motiveert haar betrokkenheid als volgt: ‘Voordat mensen medicatie veilig kunnen gebruiken, wordt die eerst op dieren getest. Maar de realiteit is dat de data die verzameld worden vaak helemaal niet bruikbaar zijn voor het toetsen van medicatie voor mensen. Het is dus lang niet altijd zinvol om te testen op dieren.’

10 miljoen proefdieren per jaar in Europa

De deelnemers aan de RAT challenge volgen gedurende 20 weken expertsessies, workshops, skills- en vaardigheidstrainingen en coachsessies, met als doel met innovaties te komen die dierproeven overbodig maken. Stichting Proefdiervij is als maatschappelijke partner betrokken bij deze challenge. Debby Weijers, directeur van stichting Proefdiervrij: ‘Elk jaar worden alleen al in Europa 10 miljoen dieren gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Een miljoen extra dieren wordt hiervoor gefokt, maar uiteindelijk nooit gebruikt. Zijn deze dieren echt nodig? Of is het tijd om dit te veranderen? Wij hebben de creativiteit, de kennis en de ideeën van de deelnemers hard nodig om tot een oplossing te komen. Want Proefdiervrij is van mening dat deze dieren niet meer gebruikt hoeven te worden voor proeven. Wij zien dat proefdiervrij, mensgericht onderzoek de toekomst heeft.’

Challenge Based Learning

Het samenwerkingsverband tussen TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht stimuleert nieuwe innovatieve onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning. Hierbij werken studenten uit verschillende disciplines met elkaar en met maatschappelijke partners aan daadwerkelijke problemen uit het bedrijfsleven of de samenleving. Zij wisselen verschillende inzichten, ervaringen en competenties uiten komen zo samen tot betere resultaten. Door de gelijkwaardige samenwerking verbreden de studenten hun blik en leren zij nieuwe vaardigheden op het gebied van samenwerking, creativiteit, design thinking en ondernemerschap. De challenges zijn toegankelijk voor alle bachelorstudenten en masterstudenten van de vierinstellingen van de alliantie.

Onderwijs voor professionals

Uniek in de RAT challenge is de samenwerking tussen studenten en professionals. Life Long Learning is een andere belangrijke pijler van de alliantie TUe, WUR, UU, UMC Utrecht. Door kennis op dit gebied te bundelen zijn de vier partners in staat om te voldoen aan de behoefte van nascholing bij een brede groep professionals en hun organisaties.
De RAT challenge heeft een looptijd van 20 weken tot en met 1 juli.