Deze oproep voor projectvoorstellen heeft tot doel het onderzoek dat gericht is op de circulaire transitie van ziekenhuizen te versnellen en interdisciplinaire samenwerkingen tussen de vier EWUU-instellingen te faciliteren en financieel te ondersteunen. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op het doen van vooronderzoek om een ​​grotere subsidieaanvraag te kunnen aanvragen of voor activiteiten ter ondersteuning van de voorbereiding van een dergelijke subsidieaanvraag. Meer details zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden, zie bijgevoegde links hieronder. Deadline voor het indienen van aanvragen is 30 oktober 2022.

Onderzoeksthema’s

Het doel van deze tweede seed-funding ronde met is het faciliteren en financieel ondersteunen van interdisciplinaire en samenwerkingsinitiatieven die bijdragen aan de missie en onderzoeksdoelen van de hub Circular Safe Hospitals (CSH). We stimuleren vooral (toegepaste of methodologische) projectvoorstellen die gericht zijn op grote subsidie initiatieven met betrekking (maar niet beperkt) tot de volgende drie onderzoekslijnen van de hub CSH:

  1. Circular strategies for medical devices and procedures
  2. Medication without harm – preventing waste and pollution
  3. Future proof patient diets – balancing nutrition and circularity

Budget

De werkgroep Circulair Society verleent subsidies van € 10-25K voor activiteiten ter ondersteuning van het voorbereiden van een grotere subsidieaanvraag en subsidies tussen € 15-100K voor het doen van noodzakelijk vooronderzoek om binnenkort een grotere subsidie ​​aan te vragen.

Deadline

Deadline voor het indienen van aanvragen is 30 oktober 2022, 18:00 uur.

Meer informatie & contact

Meer informatie zoals de voorwaarden en aanvraagtemplates zijn te vinden onderaan deze pagina. Voor vragen over deze call kun je contact opnemen met Petra Dijkman, programmamanager van de hub Circular Safe Hospitals via circularhospital@umcutrecht.nl.

Formulieren