In een interdisciplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gingen vier groepen studenten van TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht aan de slag met de vraag: ‘Hoe blijven melkveebedrijven in de toekomst bestaan, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier, vanuit het perspectief van de dieren, het milieu en de boeren?’ Tijdens workshops en live events werkten zij samen aan dit vraagstuk.

De studenten en professionals werkten 100 dagen intensief met elkaar samen. ‘Ik heb een leuke tijd gehad in deze challenge, het is fijn dat we onze creativiteit kwijt konden in de opdracht. Maar het was soms lastig om een compromis te vinden met de andere groepsleden. Ik heb hierdoor geleerd om te gaan met verschillende opvattingen,’ aldus een deelnemer.

Locatiebezoek

Fabiënne van Grunsven van Imagro Agrifood & Leefomgeving was betrokken als coach bij de Dutch Dairy Student Challenge; ‘Het was heel bijzonder om de dialogen en discussies tussen studenten van verschillende universiteiten, disciplines en zelfs culturen over de Nederlandse melkveehouderij te aanschouwen. Onbevooroordeeld en met relatief weinig voorkennis is het de studententeams gelukt om vanuit hun eigen focus en probleemstelling te komen met inspirerende concepten en ideeën die in theorie allen kunnen bijdragen aan een positieve bijdrage voor de toekomst van de sector.’

De werkgroepen kwamen met de vier onderstaande oplossingen:

  • Transparent 2 Sustain

In de supermarkt kiezen consumenten melkproducten vaak op basis van de prijs. Om een keuze te maken op basis van duurzaamheid is meer transparantie nodig. Met QR-codes in de schappen en op verpakkingen wil ‘transparent 2 sustain’ consumenten hierbij helpen. Via de website is meer informatie te vinden over bijvoorbeeld het product, de bestaande labels en de prijsopbouw aan de hand van aanwezige verduurzamingsinitiatieven. Dankzij een virtual farm kunnen consumenten een kijkje nemen op de melkveehouderij of ze nemen contact op om een keer in het echt langs te gaan.

  • Dairy Farming Future on Peat Soil

Door Paludi cultuur, het verbouwen van gewassen op natte bodem, kan het grondwaterlevel in veenweidegebied verhoogd worden. Door middel van genetische modificatie van bacteriën met de unieke kenmerken van archaea zou methaan geoxideerd kunnen worden. Door het planten van de juiste vegetatie kan meer CO2 worden opgenomen. Dankzij deze ingewikkelde combinatie worden de veenweiden gebieden ook in de toekomst geschikt voor melkveehouderij. Een eerste stap zou beginnen met archaea in het lab.

  • Mestplaats

Mest is niet alleen een restproduct het is goed te gebruiken voor een vruchtbare grond. Toch moeten melkveehouders betalen om van overtollig mest af te komen. Dat voelt oneerlijk. Met Mestplaats, een mobiele applicatie, wordt een oplossing geboden. Vraag en aanbod binnen de regio wordt visueel weergegeven met een kaart en transacties gaan via de app. Met Mestplaats kunnen boeren uiteindelijk beter geïnformeerde zakelijke beslissingen nemen. Bovendien draagt een meer circulair systeem bij aan minder impact op het milieu.

  • Ureum gestuurd boeren

Door gebruik te maken van sensoren in automatische melkrobots kan het ureum-gehalte van individuele koeien bepaald worden tijdens het melken. Met behulp van software wordt een directe link gelegd naar de hoeveelheid proteïne die de koe in kwestie gevoerd krijgt. Het ophalen en verwerken van deze data wordt gebruikt voor het slimmer fokken van koeien om de uitstoot nog verder te verlagen.